GBPUSD: Sterling predávaný po slabých továrenských dátach

11 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Libra bola v pondelok pod predajným tlakom a GBPUSD pár sa obchodoval nižšie o cca 0.35% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 1.3365. Investori predávali sterling po slabých dopoludňajších dátach.

Výrobná produkcia v Británii prudko poklesla v apríli a medziročne skončila na 1.4%, čo bolo výrazne menej než 2.9% v marci. Ekonómovia odhadovali nárast na 3.1%. Priemyselná produkcia tiež markantne spomalila na 1.8% z 2.9% naposledy a tiež hlboko pod konsenzom 2.7%. Navyše, mesačné zmeny prepadli až do negatívneho teritória. Libra v prvotnej reakcii stratila asi 50 pipsov.

Tieto slabé dáta naznačujú, že HDP v Británii by mohlo vyjsť za druhý kvartál negatívne, alebo len veľmi tesne nad nulou. Bank of England zatiaľ pravdepodobne zvýši sadzby znova v auguste, no slabé ekonomické dáta by mohli toto zvyšovanie posunúť až na koniec roka. To by mohlo znamenať ďalšie straty pre libru.

Dnes nie sú na programe žiadne významné makro dáta, ale sentiment je na trhu pozitívny po víkendovom stretnutí G7. Preto by sa investori mohli pokúšať o kupovanie prepadov. Pokiaľ však kábel ostáva pod 1.34, medvede by mali mať všetko pod kontrolou a krátkodobý trend vyzerá byť klesajúci.

Supportná linka minulých miním je znova testovaná a nachádza sa okolo 1.3370. Ak bude prekonaná, môžeme vidieť prepad k ďalšiemu dôležitému supportu na 1.3315.

Na druhej strane, rezistencia je videná pri 1.34 a jej prekonaním by sa mohol pár dostať až k 1.3440. Býky potrebujú dostať libru nad tento level, aby sa obnovil rastový trend. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.