George Soros varuje pred rozpadom EU

29 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Rýchlo rastúci Americký dolár, spolu s odlivom kapitálu z emerging markets (teda z rozvíjajúcich sa trhov) by mohli viesť k ďalšej veľkej finančnej kríze. Vyjadril sa tak známy finančník George Soros, varujúc Európsku úniu pred hrozbou rozpadu.

„Ukončenie Iránskej dohody, spolu so zničením Transatlantickej aliancie medzi USA a EU bude mať veľký negatívny efekt na európske ekonomiky a spôsobí viaceré problémy,“ prezradil George Soros vo svojom prejave v Paríži. „Vyzerá to tak, že smerujeme do ďalšej finančnej krízy“, dodal.

Tvrdé varovanie od tohto miliardára prichádza v čase, keď talianske výnosy dlhopisov vertikálne vzrástli na niekoľko ročné maximá a hlavné ekonomiky emerging markets Turecko a Argentína čelia obrovským ekonomickým problémom a veľkej inflácii. Turecká líra aj Argentínske peso v posledných týždňoch zažili rapídne výpredaje.

Soros v negatívnom prejave pokračoval: „Všetko, čo sa mohlo v EU pokaziť, sa aj pokazilo“. Reagoval tak prevažne na problém s imigrantami a politiku niektorých krajín, kvôli ktorej sa k moci dostávajú populistické politické strany. Zároveň naznačil aj postupné znižovanie teritória EU, hlavne kvôli Brexitu, keďže Británia sa chystá opustiť Európsku úniu. Podľa Sorosa to už nie sú len prázdne hrozby o rozpade celej EU, ale je to krutá realita.

Finančník ale neprišiel len s kritikou a navrhuje aj riešenia, ktoré by mohli EU pomôcť. Medzi ne patrí napr. tzv. Marshallov plán pre Afriku, ktorý by EU stál 30 mld. EUR ročne a mal by znížiť prílev migrantov z tohto kontinentu. Navrhuje aj radikálnu transformáciu samotnej EU a chce vypustiť klauzulu o tom, že ak je krajina členom EU, musí (niekedy) prijať euro.

„Spoločná mena má množstvo problémov a nemôžeme dovoliť, aby sa kvôli tomu rozpadla Európska únia.“ Dodal Soros.

Euro sa voči doláru obchoduje už pod úrovňou 1.16 a nachádza sa na takmer ročných minimách. Politické problémy Talianska a Španielska vyvíjajú veľký tlak na menu mostov a rovnako na tom sú aj dlhopisy spomínaných krajín. Nedarí sa ani akciám a tie v čase rizika na trhu prudko padajú.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.