Hlavné ekonomiky eurozóny začínajú spomalovať

24 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Morálka firiem v Nemecku, Taliansku a Francúzsku – teda v troch najväčších ekonomikách eurozóny si výrazne pohoršila v mesiaci apríl – signalizujúc pravdepodobný vrchol v súčasnom ekonomickom cykle expanzie na starom kontinente.

Ekonomika eurozóny patrila v minulom roku prekvapivo k najsilnejším. Prieskumy a aj aktuálne dáta už ale naznačujú, že nás čaká spomalenie tohto rastu, kvôli silnejšiemu euru, obavám ohľadom možných obchodných vojen medzi USA a Čínou a dlho trvajúcej expanzii, ktorá si už žiada korekciu.

Nemecká dôvera podnikov poklesla už piaty mesiac v rade a spadla na najnižšie úrovne za posledný rok. Najsilnejšia ekonomika v eurozóne začína strácať paru. Dôvera podnikov v apríli poklesla na 102.1 z 103.3 v marci, čo bolo aj pod odhadmi analytikov na 102.7.

Podobný scenár sme videli aj v druhej najväčšej ekonomike eurozóny – vo Francúzsku. Tam manažérsky prieskum spomalil na 109.00 za apríl z 110.00 bodov v marci. To isté sa udialo aj v Taliansku.

Hlavným dôvodom je podľa manažérov veľkých firiem silné euro. To vyskočilo voči doláru o 20% od roku 2017. Navyše, ECB ešte chce zrušiť program kvantitatívneho uvoľňovania, čo by mohlo euru dodať ďalšie sily na rast. Sadzby by mohla ECB zvyšovať až koncom roka 2019.

Ďalším problémom sú aj nedostatočné kapacity. Firmy už nedokážu viac vyrábať, nakoľko im chýbajú zamestnanci. Sektor služieb bol oveľa viac pesimistickejší, než sektor výroby.

Podľa prieskumu Ifo by malo Nemecké HDP rásť o 0.4% za prvý kvartál, čo je piaty pokles v rade. Stále to však nesignalizuje recesiu, ale skôr spomalenie posledného silného rastu Nemeckej ekonomiky.

Medzinárodný menový fond predikuje pre tento rok rast Nemeckej ekonomiky o zdravých 2.5%. MMF však často býva veľmi optimistický a ak by sme videli len 0.4% v prvom kvartáli, je dosť nepravdepodobné, že by Nemci túto prognózu naplnili. Inštitút Ifo predpokladá 2.2% pre tento rok a 2.0% pre rok 2019.

EURUSD pár po slabších číslach skorigoval smerom nadol a poklesol pod úroveň 1.22. Zároveň sa však snaží udržať 100 dňový priemer na tejto úrovni a preto je možný odraz smerom nahor kvôli dôležitej technickej úrovni.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.