Inflácia v USA dosiahla cieľ FEDu

02 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Americký Fed začína mať problém s tým, ako riadiť monetárnu politiku v čase rastúcej inflácie. Doteraz dlhé roky Fed operoval pri nízkej až klesajúcej inflácii, no v marci sa ich preferovaný inflačný index dostal k požadovanej hranici 2%. To naznačuje, že Fed by mohol utesňovať monetárnu politiku rýchlejšie, ako sa doteraz očakávalo.

Na májovom zasadnutí FOMC výbor s najväčšou pravdepodobnosťou ponechá všetko nezmenené a fed funds sadzba zostane na 1.75%, pričom Americká centrálna banka bude pokračovať v predaji dlhopisov zo svojej súvahy tempom cca 50 mld. USD mesačne. Veľmi dôležité ale bude sledovať sprievodný komentár a ako sa Fed vysporiada, resp. plánuje vysporiadať s rýchlejšie rastúcou infláciou.

Index PCE, ktorý centrálna banka považuje za „najpresnejšie“ vyjadrenie rastu cenovej hladiny vzrástol totiž v marci už na 2%, kde sa nachádza cieľ Fedu. Táto hladina bola nedosiahnutá posledných 6 rokov. Ak by v stredu FOMC spomenulo nárast inflácie a potvrdilo dobrý ekonomický stav v USA, trh by mohol započítať ďalšie tri zvyšovania sadzieb tento rok. Doteraz investori očakávali iba tri tento rok, pričom jedno sme už videli v marci a ďalšie má prísť v júni.

Fed doteraz stále komunikoval, že inflácia je nedostatočná a je pod cieľom guvernérov, no aktuálne už táto veta neplatí a bude preto dôležité, ako ju centrálna banka obmení.

Guvernéri by tiež mohli zmeniť slovník ohľadom ekonomického rastu v USA. Ten totiž v utorok dosiahol druhý najdlhší rast v histórii. Anualizovane rástla Americká ekonomika v prvom kvartáli o 2.3%.

Na potenciál rýchlejšieho zvyšovania sadzieb reagujú dlhopisy v USA výpredajom – 10 ročný výnos sa dostal k psychologickej bariére 3% a 30 ročný je len 15 bázických bodov nad – pri 3.15%. Krátkodobý dlhopis so splatnosťou 2 roky, ktorý je najviac ovplyvnený zvyšovaním sadzieb, vzrástol s výnosom nad 2.50%, najvyššie od finančnej krízy. Dlhopisová krivka sa veľmi rýchlo splošťuje, čo znamená znižovanie rozdielu medzi krátkymi a dlhými sadzbami. Ak bude dlhopisová krivka inverzná, čo pravdepodobne bude za cca 8 mesiacov týmto tempom, môže to znamenať v USA recesiu v roku 2020.

Konečne sa zobudil aj Americký dolár, ktorý prudšie posilnil za posledné dni a vymazal tohto ročné straty. Zároveň sa dolárový index dostal naspäť nad 200 dňový priemer, čo môže naznačovať pokračovanie rastu.

Americké akcie sú podporené dobrou výsledkovou sezónou a zatiaľ úspešne ignorujú rastúce sadzby. Indexy zostávajú nad 200 dňovým priemerom, čo tiež stále udržuje rastový výhľad.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.