Kam investovať v roku 2022?

10 / 01 / 2022
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Hlavnými problémami, ktorým budú čeliť investori v novom roku sú vysoká inflácia a kolísavá volatilita. Pokiaľ ide o nestálosť produktu, tá sa prejavila na konci roka hlavne pri kryptomenách. Dnes je najdôležitejšia ochrana investičného portfólia pred stále stúpajúcou infláciou a vysokou volatilitou prevažne pri alternatívnych investíciách.

Ďalšími nemalými komplikáciami boli v predchádzajúcom roku pandémia koronavírusu, prerušovanie dodávateľských reťazcov a nedostatok čipov. Hybnou silou býčieho trhu by mohli aj naďalej zostať prevažne spoločnosti FAANG: [1]

  • Meta (Facebook)
  • Amazon
  • Apple
  • Netflix
  • Alphabet (Google)

Spoločnosť Tesla, index a zlato

Medzi ďalšie spoločnosti, pri ktorých by sme mohli zvážiť investíciu, patrí aj Tesla. Jej trhová kapitalizácia presiahla 1 bilión dolárov a plány otvárania dvoch nových gigatovární v Texase a Nemecku by mali priniesť ďalšie zisky.[2] Obľúbenou voľbou môže byť aj index S&P 500. Počas minulého roka zaznamenal návratnosť až približne 28%. Za posledné tri kalendárne roky sa americké akcie zdvojnásobili.*

Výkonnosť spoločnosti Tesla za posledných 5 rokov. (Zdroj: www.investing.com)

Silným konkurentom akcií môže byť v roku 2022 aj zlato.[3] Investovanie do tejto komodity sa považuje za viac menej stabilné, je to určitá ochrana pred spomínanou infláciou, likvidné aktívum a dlhodobý uchovávateľ hodnoty.

Najnovším trendom investovania budú v roku 2022 NFT. Vlastnenie NFT (Non-fungible token) sa stáva veľkým trendom a začalo sa prepájať aj s kúpou nehnuteľnosti. NFT ako investícia môže byť dobrou alternatívou uchovania hodnoty a bude veľkou témou aj  v tomto roku. [4]

 

 

*                 Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

[1,2,3,4]     Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.