Mesiac od IPO About You: Cena akcií stráca dych

09 / 08 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Spoločnosť About You vstúpila na burzu vo Frankfurte nad Mohanom ešte v polovici júna.  Emisná cena za akciu bola stanovená na 23 EUR za kus, pričom v priebehu dňa vzrástla cena akcií až o 17 percent.*  V prvých dňoch obchodovania prekročila hranicu 26 EUR za akciu.* Odvtedy však ubehlo už niekoľko týždňov a zdá sa, že hodnote spoločnosti na burze dochádza dych.

Zatiaľ čo primárny úpis akcií na trhu a predaj 21- percentného podielu priniesol spoločnosti výnos vo výške 842 miliónov EUR, čo presiahlo očakávania firmy. Tá chcela z predaja svojich akcií získal 600 miliónov EUR.Ohodnotenie  About you dosiahlo vďaka IPO 3,92 miliardy EUR.  Začiatkom tohto týždňa sa už cena spoločnosti na frankfurtskej burze pohybovala  na hodnote 24,74 EUR za akciu.* Napriek poklesu hodnoty jednej akcie vzrástla trhová kapitalizácia spoločnosti na 4,61 miliardy EUR.

Topforex, Topforex Slovensko

Graf: Vývoj hodnoty akciíí About You na burze (businessinsider.com)* Informácie o vývoji hodnoty akcií za celé obdobie, v ktorom boli akcie obchodované je možné nájsť na https://markets.businessinsider.com/stocks/about_you-stock

 

Zdá sa, že ošiaľ okolo vstupu spoločnosti na burzu už utíchol a akcie internetového predajcu oblečenia musia čeliť tvrdej realite. Aspoň zatiaľ. Výťažok z predaja akcií chce firma použiť na expanziu v zahraničí a na rozvoj technologickej platformy pre firmy, čo by jej pomohlo ešte viac zvýšiť tržby, ktoré za posledný rok (do konca februára) zvýšila o 57 percent na 1,17 miliardy EUR. V tomto roku očakáva firma ďalšie zvýšenie tržieb o 40-50 percent [1]. Ako uviedol spoluzakladateľ firmy Tarek Müller pre agentúru Reuters, v poslednom kvartáli  vykázala spoločnosť prvýkrát od svojho založenia pozitívny zisk pred zdanením , úrokmi a odpismi.

Počas leta sa opatrenia spojené s pandémiou zmiernili aj vďaka stúpajúcemu počtu očkovaných a ľudia otočili svoju pozornosť  vo výraznejšej miere od e-shopov naspäť ku kamenným obchodom. Ale nie všetci. Značná časť populácie si už zvykla na pohodlný nákup prostredníctvom digitálneho priestoru o čom svedčí aj počet online nákupov, ktorý každý rok rastie. Navyše, niektoré krajiny už dnes čelia tretej vlne pandémie a s prichádzajúcou sa jeseňou sa môžu reštrikcie opäť sprísniť. Aj keď tento krát to už budú najmä nezaočkovaní, ktorým sa pravdepodobne okliešti komfort voľného pohybu. Uvidíme ako sa situácia vyvinie a do akej miery z toho budú opäť ťažiť najmä predajcovia, ktorí sa vezú na vlne „digitálne doby“.

Okrem nemeckého predajcu tento rok absolvoval primárny úpis akcií napríklad aj online predajca Zalando.

[*] Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

[1]  Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

 

Olívia Lacenová, hlavná analytička TopForex

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.