Mnuchin sa zosmiešnil svojimi výrokmi o inflácii

23 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Finančné trhy boli v posledných dňoch zasiahnuté výraznou dávkou volatility a akcie prudšie prepadli, pričom dlhopisom sa tiež nedarilo a výnosy vzrástli na dlhoročné maximá. Investori začínajú byť nervózni, vzhľadom na rast miezd v USA, ktorý by mohol tlačiť infláciu smerom nahor. Rast inflácie všeobecne znamená vyššie sadzby v ekonomike. To však podľa súčasného ministra financií v USA Stevena Mnuchina nemusí byť pravda.

Ekonómovia odhadujú, že súčasné  fiškálne stimuly (ktoré nazvali aj veľkým plytvaním) budú viesť k výraznému nárastu dlhu a deficitu a zároveň budú mať aj výrazný inflačný dopad. Podľa Mnuchina sú ale reformy potrebné a absolútne prospešné pre ekonomiku. Navyše, rast miezd v USA sa dostal na dlhodobé maximá a to podľa ministra financií nemusí znamenať rast inflácie. Mzdy môžu podľa jeho slov rásť aj bez rastu inflácie. Za tieto komentáre dostal Mnuchin veľkú kritiku od ekonómov, nakoľko štandardne platí, že plná zamestnanosť a rastúce mzdy budú viesť k inflácii. Zaoberá sa tým v ekonómii Phillipsova krivka. Je pravda, že tento vzťah nemusí platiť na 100%, avšak ak majú ľudia k dispozícii viac peňazí, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že ich minú, než by ich ušetrili.

Trh aktuálne očakáva tri zvyšovania sadzieb počas tohto roka, čo je aj konsenzus guvernérov vo Fede. FOMC minutes zverejnené v stredu ale obsahovali komentár o tom, že ekonomická situácia je v USA veľmi dobrá a preto možno bude zvyšovanie sadzieb ešte rýchlejšie.

Ak si teda spočítame očakávania inflácie, rast miezd a plnú zamestnanosť, odhadovaný výrazný nárast deficitu, slabý dolár, tak to by všetko malo viesť k rastu výnosov na dlhopisoch a to sú zlé správy pre akcie v Amerike. To však Trump ani Mnuchin to však zatiaľ nepripúšťajú, no trh to berie inak a výnosy dvojročných dlhopisoch sú za rok vyššie už o 1% a 10 ročný koketuje s psychologickou hladinou 3%. Tento rok tak bude určite pre americké akcie zaujímavý a mohli by sme konečne vidieť aj väčšiu korekciu, najmä ak by Fed začal agresívnejšie zvyšovať sadzby.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.