Mutácia koronavírusu odolná voči očkovaniu? Vynárajú sa stále nové otázniky

14 / 07 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Začiatkom roka 2021 finančné trhy a celý svet zalial pozitívny sentiment v dôsledku začiatku očkovania proti COVID-19. Postupne sa však vynárajú nielen nežiadúce vedľajšie účinky, fakt, že aj zaočkovaní jedinci pravdepodobne môžu byť prenášačmi, ale najnovšie prevládajú obavy z možného neúčinku očkovania pred novou delta variantou.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva v utorok uviedlo, že vakcína od firiem Pfizer a BioNTech má iba 64-percentnú účinnosť proti delta mutácií, čo rozvírilo vlnu nervozity nielen v radoch verejnosti, ale aj na finančných trhoch. Akcie oboch vyššie spomínaných spoločností reagovali na informáciu miernou korekciou. Klinické štúdie z roku 2020 totiž uvádzali, že vakcína týchto dvoch spoločností mala pri predchádzajúcich mutáciách vírusu účinnosť až 95 percent.

Napriek týmto správam však ministerstvo uviedlo aj jednu pozitívnu informáciu. Konkrétne to, že vakcína stále chráni očkovaných jednotlivcov pred ťažkým priebehom ochorenia až na úrovni 93 percent.

Otázkou zostáva nový, podľa dostupných informácií horší variant delta plus. Podľa portálu CNBC.com sa niektorí vedci obávajú, že sa nový plus variant môže šíriť oveľa rýchlejšie ako pôvodná delta mutácia.

Topforex, covid19, pfizer, biontech

Obavy stúpajú aj v súvislosti so šírením nového variantu epsilon v Amerike, ktorý je nielen nákazlivejší ale podľa vedcov z Kalifornskej univerzity v San Franciscu môže spôsobovať aj vážnejší priebeh ochorenia. V úvode júla sa v štúdii zverejnenej v časopise Science objavili informácie, že táto mutácia by mohla byť odolná voči očkovaniu, konkrétne voči protilátkam vytvoreným po očkovaní vakcínami založenými na technológii mRNA, ale aj protilátkam, ktoré sa v tele vytvárajú po prekonaní samotného koronavírusu. Kalifornský variant epsilon sa prvýkrát objavil začiatkom tohto roka a postupne sa rozšíril do desiatok krajín.

Kanadu zasa tento rok na jar zasiahla tretia vlna epidémie a momentálne sú hranice zatvoreté pre cudzincov vrátane tých z USA. Podľa tamojšieho premiéra zostanú hranice zatvorené, až kým počet prípadov neklesne a populácia nedosiahne zaočkovanosť na úrovni 75 percent.  Niektoré oblasti museli zostať v lockdowne a vláda uvoľnila značné finančné prostriedky na pomoc obyvateľom, aby dokázali prekonať toto náročné obdobie.

Ako sa ukázalo ešte v máji, ani zaočkovanie významnej časti populácie nemusí obyvateľov a ekonomiku krajiny ochrániť pred ďalšou vlnou nákazy. Napriek tomu, že Seychely patrili k najzaočkovanejším krajinám, kde v tom čase viac ako 60 percent obyvateľov dostalo obe dávky AstraZeneca a Sinopharm, štát musel bojovať s rekordným počtom nakazených.

Ak sa nakoniec preukáže, že očkovanie nie je účinné proti novým mutáciám koronavíru, mohlo by to spôsobiť výraznejší výpredaj hodnoty farmaceutických spoločností, ktoré vakcínu vyvinuli, nehovoriac o hrozbe ďalších vĺn rozšírenia nákazy, ktoré by mohli mať zdrcujúci dopad na už tak oslabenú globálnu ekonomiku. Otázna stále zostáva aj doba, počas ktorej v tele pretrvávajú po očkovaní protilátky.

Olívia Lacenová, hlavná analytička TopForex

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.