Na mítingu G20 sa bude rokovať hlavne o obchodných dohodách

19 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Aktuálne prebiehajúci summit lídrov G20 je zatienený možnosťou obchodnej vojny medzi USA a Čínou (prípadne Európou) a politici zároveň vyjadrujú aj frustrovanie nad zavedením cla na import ocele a hliníku do Ameriky. Americký minister financií Steven Mnuchin bude mať preto ťažkú úlohu, aby upokojil napätú situáciu a obhájil kroky prezidenta Donalda Trumpa.

Clá nadobudnú efektivitu 23. marca a na oceľ je uvalená 25% daň, pričom na hliník je to „iba“ 10%. Zároveň však Trump vyňal z týchto ciel Kanadu a Mexiko a umožnil ostatným krajinám znížiť clo, ak budú voči Amerike viesť menej importnú politiku. Zároveň sa ale Amerika dostala pod tvrdú kritiku, že sa chystá rozložiť obchodný systém, ktorý fungoval desaťročia.

Agentúra Reuters navyše cez víkend reportovala, že USA sa chystajú uvaliť tarify na informačné technológie, mikročipy a iné hardwérové produkty v objeme 60 mld. USD ročne.

Amerika vedie s Čínou obrovský obchodný deficit, ktorý sa každým mesiacom rozširuje. Z hľadiska ochrany domácich producentov sú tak Trumpove protekcionistické kroky logické. Na druhej strane, ak Čína bude odpovedať rovnakými krokmi, mohlo by to poškodiť iné spoločnosti, ktoré v Číne podnikajú, alebo tam exportujú svoje výrobky.

Zástupca Mnuchina David Malpass cez víkend tvrdo kritizoval Čínu za jej obchodnú politiku a dumpovanie cien, ktoré kriticky vplýva na Americký priemysel a výroby. Američanom sa preto neoplatí niektoré produkty vyrábať, ale radšej ich dovezú z Číny, kde sú nízke ceny. To preto stojí Ameriku tisíce pracovných miest ročne.

Celkovo by sa však mal míting G20 viesť v multilaterálnom duchu a ostatné krajiny budú bojovať za medzinárodné obchodné vzťahy bez protekcionizmu. Bohužiaľ, vždy to tak bude, že ak niekto vyváža, druhý musí dovážať a tým pádom mu vznikne deficit, pokiaľ nedokáže vyviesť viac ako doviezol. Čína je v medzinárodnom obchode veľmi konkurencie schopná vzhľadom na nízke ceny práce a nízke ceny produktov a preto jej obchodná bilancia dlhodobo rastie.

Dôležité bude sledovať, ako sa ku clám postavia EU A Čína a či oznámia oficiálne kroky ako odpoveď na Trumpov protekcionizmus.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.