Obchodujte s Forexom ako profesionál

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Neviete ako začať? Preštudujte si základné pojmy z Forexu

Forex je skratka z anglického pojmu Foreign Exchange, ale používa sa aj skratka FX alebo menový či devízový trh. Na forexovom trhu dochádza k výmene jednej meny za druhú s cieľom vloženej investície. Obchoduje sa tu 5 dní v týždni 24 hodín denne. Za jeden deň sa zobchoduje približne 6 biliónov amerických dolárov.

Výhody Forexu oproti iným trhom

Likvidita
Ide vôbec o najlikvidnejší trh. Prakticky nie je možné, aby ste nenašli ponuku pre svoj dopyt nakúpiť nejakú menu alebo naopak dopyt po mene, ktorú chcete predať.

Nízka volatilita
Kurzy sa spravidla nemení skokovo počas jedného obchodného dňa o viac ako 15%. V čase ohlásenia Brexitu 14. 6. 2016 sa kurz GBP/USD prepadol z 1,49989 na 1,32263, teda o 11,8%. (Pozor, pokles kurzu o 11,8% môže forexovému obchodníkovi spôsobiť vážne straty, obzvlášť ak obchoduje „na páku“).

Trh nie je riadený žiadnymi orgánmi a nepodlieha špekuláciám
Žiadny špekulant nie je dostatočne veľký, aby mohol ovplyvňovať devízový kurz. Jediný, kto si to môže dovoliť, sú centrálne banky, ale intervencia nemôžu trvať donekonečna.

Neexistencia insider tradingu
Na trhu s akciami môže oveľa jednoduchšie dochádzať (a to aj cez rôzne zákazy) na obchodovanie na základe tajných informácií. Napríklad riaditeľ podniku a ďalších 10 členov predstavenstva vie, že firma bude musieť ohlásiť neočakávane vysokú stratu. A vie to niekoľko mesiacov dopredu. Ak ktokoľvek z predstavenstva túto informáciu oznámi svojmu priateľovi a ten zašpekuluje na pokles (akokoľvek je to trestné), prejaví sa to na kurze akcií danej firmy ešte pred ohlásením akcií.

Čo sú to menové páry?
Meny sú vždy obchodované v tzv. menových pároch. Prečo to tak je? Predstavte si, že idete na trh a chcete nakúpiť potrebné potraviny. Ich hodnota bude vyjadrená v mene, ktorú sa platí na danom trhu (v Českej republike to bude česká koruna). Keďže na Forexe potrebujeme vyjadriť hodnotu meny, potrebujeme k tomu inú menu.

Na to, aby ste jednu menu mohli nakupovať, potrebujete nutne druhú menu (alebo teoreticky tovar, ktorý doveziete do krajiny, v ktorej sa s požadovanou menou obchoduje). Menový pár je označovaný skratkami mien (napr. EUR je euro, USD je americký dolár) oddelenými lomkou.

Meny v menovom páre sú teda dve a delia sa na „základnú“ a „denominačnú“. Základné mena je mena, ktorá je prostriedkom obchodu a je vždy uvádzaná vľavo. Základnú menu nakupujeme alebo predávame za denominačnú menu. Tá je vždy uvádzaná napravo za lomkou.

Napríklad pri obchodoch s menovým párom EUR/USD nakupujeme dolár za euro alebo predávame euro za dolár. Pretože sa väčšinou ako základná mena uvádza mena silnejšia, môžete sa pre základnú menu tiež stretnúť s označením pre základnú menu. Sú však prípady, kedy sa silnejšia mena uvádza ako denominačnú (AUD/USD, NZD/USD alebo USD/CAD).

Pozícia
Pozícia na trhu označuje stav Vašich transakcií a Vaša momentálne vystavenie riziku poklesu alebo rastu kurzov mien. Otvorená pozícia znamená, že ste uskutočnili nákup alebo predaj určitej meny, ale zatiaľ ste ju neuzatvorili. Znamená to, že ste vystavený riziku zmeny kurzu.

Obchodovanie dlhej a krátkej pozície
Klient môže na základe svojich individuálnych očakávaní na trhu otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu.

Dlhá pozícia
Ak klient očakáva, že cena podkladového aktíva vzrastie, klient môže otvoriť pozíciu „kúpiť“ (tiež známu ako “dlhá” – v angličtine long). Dlhou pozíciou klient otvára obchod, ktorým špekuluje na rast ceny finančného nástroja.

Príklad dlhej pozície
Ak sa klient domnieva, že zlato pravdepodobne posilní voči doláru, môže sa rozhodnúť kúpiť CFD na zlato (vždy majte na pamäti, že obchodovaním CFD klient nekupuje/nepredáva skutočnú komoditu, ale špekuluje iba na pohyb ceny podkladového aktíva).

Krátka pozícia
Ak klient očakáva, že cena podkladového aktíva klesne, môže klient otvoriť pozíciu „predať“ (tiež známu ako “krátka” – v angličtine short). Krátkou pozíciou klient otvorí obchod, ktorým špekuluje na pokles ceny finančného nástroja.

Príklad krátkej pozície
Ak sa klient domnieva, že ropa pravdepodobne klesne voči americkému doláru, môže sa rozhodnúť predať CFD na ropu (vždy majte na pamäti, že obchodovaním CFD klient nekupuje/nepredáva skutočnú komoditu, ale špekuluje iba na pohyb ceny podkladového aktíva).

Kurz
Cenou, za ktorú sa nakupuje alebo predáva základná mena, je tzv. kurz. Kurz sa pri obchodovaní uvádza na viac desatinných miest, spravidla na štyri alebo dokonca na päť miest. Výnimkou sú menové páry, kedy existuje výrazný rozdiel medzi hodnotou základnej a denominačnej meny.

Pip
Jeden z najčastejších pojmov typických pre obchodovanie na Forexe je pip. Ide o jednotku, v ktorej sa vyjadruje pohyb kurzu menového páru.
Napríklad: „Včera sa euro-dolár pohol o 40 pipov.“ U väčšiny menových párov sa za pip označuje veľkosť 0,0001. Počet pipov teda vyjadruje pohyb na štvrtom desatinnom mieste. Ak bol kurz EUR/USD 1,21315 a hovoríme, že sa pohol o 40 pipov, jeho výsledná hodnota 1,21715 alebo 1,20915. V prvom prípade euro posilnilo voči doláru o 40 pipov, v druhom prípade euro oslabilo voči doláru o 40 pipov. Všimnite si, že pip je vždy vyjadrený denominačnou menou. V našom prípade má 1 pip menového páru EUR/USD hodnotu 0,0001 dolára.
Aby ste mohli mať neustále pod kontrolou svoj zisk alebo stratu, je vždy nutné mať na pamäti hodnotu pipu.

Počítanie hodnoty pipu
Zoberme si, že nakúpite 100 000 britských libier za americký dolár (teda 1 štandardný lot). Zabudnite pre nasledujúci príklad na ceny Bid a Ask. Kurz, za ktorý ste nakúpili, mal hodnotu 1,2164. Teraz sa kurz zvýši o jeden pip na 1,2165 a vy za túto cenu predáte. Aký bude Váš zisk? Na obchode získate 10 dolárov.

Nakúpili ste 100 000 libier, čo Vás vyšlo na 121 640 dolárov. Vzápätí ste ich predali späť do dolárov a získali ste 121 650 dolárov. Rozdiel medzi cenou, za ktorú ste predali, a cenou, za ktorú ste nakúpili, je 121 650 – 121 640, teda 10 dolárov. Pretože kurz vzrástol o jeden pip a my sme obchodovali so 100 000 librami (teda s jedným lotom), je týchto 10 dolárov hodnota jedného pipu.

Jeden pip má vždy hodnotu, ktorá sa vypočíta ako objem transakcie delenej 10 000. V našom prípade 100 000 delené 10 000 = 10. Keďže obchodujeme pár GBP / USD, je to 10 dolárov (nezabúdajte, že druhá z mien v páre, tzv. denominačná mena, vždy vyjadruje hodnotu obchodu). Hodnotu jedného pipu treba mať na mysli, ak sledujeme vývoj kurzu.

Ak obchodujeme s väčšími objemami (aj vďaka páke), hodnota pipu môže byť veľmi vysoká. Preto sa dá na forexovom trhu rýchlo zarobiť, ale aj stratiť.

Lot
Ďalším frekventovaným pojmom je lot. Lot je vo financiách označenie štandardizovaného objemu finančného inštrumentu obchodovaného na danom trhu. Obchodované množstvo sa neuvádza v počte kusov, napríklad akcií na akciovom trhu, ale práve v lotoch. Pričom je na každom trhu stanovené, koľko je jeden lot. Loty sa používajú predovšetkým preto, aby sa vyhlo manipulácii s veľkými číslami.

Ako príklad si predstavte, že organizujete letný koncert a nakupujete naozaj veľa alkoholu. Keď budete objednávať pivá, nebudete hovoriť o objednávke 10 000 pív, ale objednáte si 100 pivných sudov. Lot na finančnom trhu je obdobou suda na trhu s pivom. Na Forexe má jeden lot hodnotu 100 000 jednotiek základnej meny. Ako príklad si predstavte, že menový pár EUR/USD, má jeden lot hodnotu 100 000 eur. Tento lot býva niekedy označovaný ako štandardný lot. Hodnota nákupu jedného lotu sa rovná nákupu za 100 000 eur × kurz dolárov.

Bid, Ask a Spread
Ak sa pustíme do obchodovania na finančnom trhu, zistíme, že u každého menového páru obchodná platforma ponúka 2 ceny – Bid a Ask. Bid znamená najvyššiu možná cenu, za ktorú je momentálne možné na trhu predať aktívum, ktoré vlastníte. V prípade menového páru EUR/USD je to cena v dolároch, za ktorú môžete predať svoje eurá.

Ask je naopak najnižšia možná cena, za ktorú môžete dané aktívum nakúpiť. V našom prípade cena v dolároch, za ktorú môžete nakúpiť eurá.
Slovom spread sa označuje rozdiel medzi cenou Bid a Ask. Spread (alebo jeho väčšiu časť) je ziskom brokera. Pokiaľ by ste v jednom okamihu nakúpili a hneď predali, stratíte sumu, ktorá bude rovná rozdielu medzi cenou Bid a Ask, teda spreadu. Pretože tento rozdiel zadržal broker ako províziu za sprostredkovanie obchodu.

Páka
Páka na forexovom trhu robí obchodovanie zaujímavejším, ale aj rizikovejším. Je to nástroj, ktorý robí z Forexu príležitosť pre veľmi rýchle zisky, ale na druhú stranu tiež stratu peňazí. Ak klient vložil 1000 USD a predpokladáme, že jeho miera pákového efektu je 1:50, najvyššia suma, s ktorou môže obchodovať je 50 000 USD. Pomer 1:50 znamená, že za účelom otvorenia pozície je počiatočná marža päťdesiat (50) krát nižšia ako veľkosť transakcie.
K tomu, aby ste mohli zobchodovať 100 000 dolárov, totiž na Forexe nepotrebujete mať celú sumu. Pre uzatvorenie obchodu Vám totiž stačí mať napríklad len 1%, ale aj menej z celkového objemu. Ako je to možné? Váš broker Vám totiž môže požičať.

Príklad páky
Predstavte si, že obchodujete s menovým párom EUR/USD. Uskutočníte nákup 100 000 eur pri kurze napríklad 1,0982 a použitia páky 100:1, stačí Vám vám však iba 1 098,2 dolárov a nie 109 820 dolárov. Keď vzrastie kurz na 1,1000, zarobíte 18 pipov × 10, teda 180 dolárov, čo je zhruba 16,4%. Priemerná denná fluktuácia je na Forexe 50 až 60 pipov v pokojnejších dňoch, vo volatilných však môže vyskočiť až 100 pipov a viac.
Ak by pri hore uvedenom príklade kurz poklesol o 60 pipov, prerobíte 600 dolárov, teda viac ako polovicu svojej investície. Preto je potrebné naučiť sa techniky, ako pracovať s obmedzovaním prípadných strát, napríklad používaním „Stop-Loss“ príkazov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.