OECD hlási vysoký rast, ohroziť ho môže obchodná vojna

13 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Svetová ekonomika v tomto roku vďaka oživeniu obchodu a investícií vzrastie o 3,9 percenta. Ide o najväčší rast za posledných sedem rokov. A rovnaké tempo by si ekonomika mala udržať aj na budúci rok, tvrdí Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Organizácia zlepšila svoj novembrový výhľad. V ňom hlásala, že rast svetovej ekonomiky bude len na úrovni 3,7 percenta a v budúcom roku iba 3,6 percenta.

Zaujímavé je, že revíziu rastu smerom nahor podporil práve Donald Trump a jeho plánované zníženie firemných daní. Naopak, práve Trump má ale v rukách moc, ktorou by mohol celosvetový rast ohroziť. A to obchodnou vojnou a dvíhaním ciel a taríf. Obavy vyvolali už ohlásené clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov amerických. „Eskalácia obchodného napätia by bola ničivá pre hospodársky rast aj pracovné miesta,“ povedal šéfekonóm OECD Álvaro Pereira.

V súvislosti s pozitívnou prognózou OECD očakáva, že ekonomika USA narastie v tomto roku o 2,9 percenta. Budúci rok by mala spomaliť na 2,8 percenta. Trumpove nižšie dane by mali prispieť k rastu o 0,5 až 0,75 percentuálneho bodu. V eurozóne by sa malo HDP zvýšiť o 2,3 percenta. Rovnako ako v prípade Spojených štátov, aj eurozóna by mala spomaliť o 0,2 percentuálneho bodu. Aj pre eurozónu prognózovala OECD nižší rast – a to 2,1 percentuálneho bodu pre tento rok a 1,9 percentuálneho bodu pre minulý rok.

Na pozadí tejto prognózy treba mať na zreteli, že Fed pravdepodobne bude zvyšovať úrokové sadzby, keď narastie aj inflácia. OECD sa vyjadrila, že tri zvyšovania úrokovej sadzby budú dostatočné. V roku 2019 by sa sadzba Fedu mohla pohybovať na úrovni 3,25 percentuálneho bodu v prípade, že by sa ekonomika naštartovala.

Naopak, slabý rast čaká Veľkú Britániu. Krajina zmietaná brexitom by mala dosiahnuť rast 1,3 percenta. Aj to je však navýšenie o 0,1 percentuálneho bodu oproti minulému výhľadu Organizácie pre hospodársku kooperáciu a rozvoj. Ďalší rok by mal rast Británie zaznamenať úroveň 1,1 percenta, pričom reálne príjmy by mali klesnúť kvôli rastúcej inflácii. Negatívne správy pre Britániu by mali pokračovať aj v podobe zníženého objemu investícií. Tiež z dôvodu brexitu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.