Optimistický týždeň zakončený ďalším rastovým dňom

11 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Svetové akcie pokračovali v raste aj v piatok popoludní a apetít investorov po akciách narástol po štvrtkových inflačných dátach z USA. Tie naznačili, že Americký Fed sa nemusí so zvyšovaním sadzieb až tak ponáhľať.

Akciový index MSCI All Country, ktorý zachytáva akcie v 47 krajinách bol v piatok v zisku cca 0.3% a zaznamenal najlepší týždeň od deviateho marca. Americký dolár bol v miernej strate voči ostatným hlavným menám.

Americká ropa WTI zostávala pri štvorročných maximách okolo úrovne 71.50 USD za barel a stále zostáva podporená vystúpením USA z Iránskej nukleárnej dohody. Washington navyše ohlásil sankcie, ktoré budú uvalené na štáty stále kupujúce ropu od Iránu. Output ropy z Iránu by tak mohol klesnúť, pričom OPEC sa zatiaľ nevyjadril, ako by tento výpadok v produkcii chcel nahradiť. Cena ropy tak vzrástla nad 70 USD za barel.

Štvrtkové inflačné dáta z USA vyšli na 2.5% medziročne pre index CPI, no jadrová inflácia nedokázala zrýchliť a zostala na 2.1%. Pravdepodobne preto sme videli medvediu reakciu na dolári a rástli dlhopisy aj akcie. Nejedná sa však o žiadne závratné spomalenie inflácie a stále sa pohybuje nad cieľovanými 2%, takže reakcia trhov mohla byť prehnaná.

Trh započítava ešte minimálne dve zvyšovania sadzieb tento rok, no stále sú v hre aj tri zvyšovania. Pozitívom pre akcie je aj neschopnosť 10 ročných dlhopisov výraznejšie prelomiť nad 3% hladinu, aj napriek extrémnej prepredanosti. To drží rast výnosov stále na udržateľných úrovniach a preto môžu akcie rásť.

Dlhopisová krivka ale pokračuje v splošťovaní a rozdiel medzi 5 a 30 ročnými výnosmi spadol na najnižšiu úroveň od roku 2007. Rozdiel medzi 10 a 30 ročnými výnosmi je už iba 0.15%. Takýto vývoj ale nie je pozitívny a pokiaľ sa krátkodobé sadzby dostanú nad dlhodobé, z historického hľadiska vždy po cca roku nasledovala v USA recesia.

Akciové indexy ale prekonali silnejšie rezistencie a je pravdepodobné, že nás čaká rally na nové maximá. Dokedy však optimizmus vydrží, vzhľadom na negatívne signály z dlhopisového trhu, je otázne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.