Počet preplatiteľov streamovacích služieb rastie a spolu s nimi aj akcie takýchto firiem

08 / 02 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Už krátko po prepuknutí pandémie sa ukázalo, že akcie streamovacích spoločností výrazne ťažia z toho, že ľudia trávia viac času doma. Tento trend pretrváva aj naďalej a počet predplatiteľov takýchto služieb neustále rastie, rovnako ako trhová hodnota spoločností, ktoré ich prevádzkujú. Aj preto by v aktuálnom období mohli byť vhodnou a nepochybne zaujímavou príležitosťou na diverzifikáciu portfólia investorov. 

V dôsledku reštrikcií a lockdownu vo väčšine krajín sa ľudia primárne zdržiavajú doma a cestujú len minimálne. Sociálny dištanc sa stal každodennou realitou. Kamenné obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a koncertné sály fungujú vo väčšine sveta len v obmedzenom režime alebo vôbec. Sledovanie seriálov a filmov v pohodlí domova sa tak stáva obľúbeným spôsobom oddychu, ale aj úteku od náročnej spoločenskej situácie. A ochota ľudí platiť za takéto služby stále rastie. Koniec koncov, nemožno sa čudovať, keď je cena za mesačné predplatné porovnateľná s asi dvoma lístkami do kina – ale na rozdiel od nich ponúka neobmedzený prístup k filmovej a seriálovej tvorbe poskytovateľa. 

Nepochybným lídrom medzi poskytovateľmi streamovacích médií je momentálne Netflix, ktorý vo štvrtom kvartáli 2020 dosiahol o 1/5 vyššie tržby v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom a počet platiacich zákazníkov vzrástol na 204 miliónov. Ešte pred vypuknutím pandémie to bolo „iba“ okolo 166 miliónov. Za posledný rok tak ich celkový počet stúpol o 38 miliónov. Pre ilustráciu – za prvých desať rokov fungovania firmy dosiahol v roku 2018 počet platiacich zákazníkov úroveň 140 miliónov. 

Akcie spoločnosti si vo svetle týchto skutočností za uplynulý rok pripísali k hodnote 50-percentný rast a pred otvorením štvrtkového obchodného dňa dosahovali cenu 523 USD za akciu. V súčasnej trhovej cene spoločnosti je započítaný predpokladaný medziročný rast zisku na úrovni 40 percent a Netflix predpokladá ďalší rast zákazníkov v objeme 6 miliónov za prvý kvartál 2021. Vo svetle týchto informácií  by mali akcie spoločnosti aj naďalej zotrvať na rastovej vlne.

Druhou potencionálne zaujímavou spoločnosťou, ktorá by nemala chýbať  v hľadáčiku investorov  je Walt Disney a jeho Disney+, ktorá sa môže pochváliť rastom počtu predplatiteľov z aprílových 50 miliónov na súčasných 86 miliónov platiacich zákazníkov. Keďže firma je stále v procese plánov na expanziu, priestor na rast nových zákazníkov, ktorí budú ochotní za túto službu platiť je stále obrovský. A spolu s ním aj priestor na ďalší rast hodnoty spoločnosti na burze. Samozrejme, firma sa počas roka musela vysporiadať aj s dopadmi pandémie na časť svojho podnikania – konkrétne uzavretím zábavných parkov a prepúšťaním veľkej časti zamestnancov v nich. 

Napriek tomu akcie Walt Disney vzrástli za posledný rok o 25 percent  a pred začiatkom piatkového obchodného dňa sa pohybovali na úrovni okolo 172 USD za akciu. 

K zaujímavým investičným aktívam môžu v tomto segmente patriť napríklad akcie nováčika Discovery Communications, ktorý počas minulého mesiaca oznámil vstup do sveta streamu s Discovery+, ale aj aj celý rad ďalších poskytovateľov, ktorých akcie sú obchodovateľné. 

Počas uplynulého týždňa v dôsledku negatívneho sentimentu spojeného so šírením pandémie, problémami s dodávkami vakcín, mutáciami vírusu COVID-19 a znížením výhľadu vývoja globálnej ekonomiky centrálnymi bankami zaznamenali akciové trhy výraznejší pokles. Miernu korekciu sme mohli pozorovať aj u poskytovateľov streamu. Tá môže s ohľadom na aktuálne očakávania v súvislosti s ďalším rastom akcií týchto spoločností v roku 2021 predstavovať dobrú príležitosť na nákup.  Pokiaľ totiž budú pretrvávať opatrenia spojené so zabránením šírenia koronavírusu, ktoré budú ešte nepochybne nejaký čas pretrvávať a ochota ľudí platiť za tieto služby, je pravdepodobné, že budeme môcť sledovať ďalší výrazne býčí trend.  Navyše, pohľad na spoločenský život verejnosti sa po prepuknutí pandémie výrazne zmenil a táto zmena bude zrejme do určitej miery pretrvávať aj po jej skončení. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.