Prečo Amsterdam pokoril Frankfurt a nahradil Londýn v pozícii lídra cenných papierov v EÚ?

04 / 03 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Pred pár dňami rezonovala kapitálovými trhmi informácia, že burza v Amsterdame zosadila Londýn z pozície najväčšej burzy cenných papierov v Európe.  A dôvod?  Brexit. Prekvapujúci však nebol samotný presun finančných prostriedkov z britských ostrovov na pevninu, ale fakt, že Amsterdam vyfúkol pozíciu európskej jednotky Frankfurtu nad Mohanom, ktorý mal všetky predpoklady na to, stať sa ním a za svoje nové sídlo si ho zvolilo množstvo významných bankových inštitúcií ako je napríklad Deutsche Bank AG alebo Commerzbank AG.

Očakávania spojené s Frankfurtom, kde sídli aj Európska centrálna banka, boli pochopiteľné aj z ďalšieho dôvodu. Zatiaľ čo v Amsterdame sa v roku 2020 podľa Cboe Europe zobchodovalo denne priemerne „iba“ 2,6 miliardy EUR, v piatom najväčšom meste Nemecka to bolo 5,9 miliardy EUR. V Londýne ešte v tom istom čase predstavovali denné priemerné čísla 17,5 miliardy EUR.

Lenže krátko po tom, čo Londýn v dôsledku Brexitu stratil pozíciu európskeho finančného lídra sa naplnili predpoklady a tunajší investori sa začali  obracať  inde. Namiesto „lukratívnejšieho“ Frankfurtu, ktorý bol na druhej priečke sa však prekvapivo zvýšil záujem o burzu v Amsterdame, ktorá ešte minulý rok zastávala šiestu pozíciu.  V januári 2021 tak zaznamenala výrazný rast, keď sa tam zobchodovali cenné papiere v objeme 9,2 miliardy EUR za deň a britské hlavné mesto sa v tom istom čase prepadlo na denný objem 8,6 miliárd EUR.

Aj keď Amsterdam nebol práve favoritom na post finančného hlavného mesta, pre úniu je najdôležitejšie z hľadiska udržania si ekonomickej pozície a vplyvu v globálnom meradle, aby takéto centrum vzniklo, bez ohľadu na to kde bude. Zníženie závislosti na Londýne sa Brusel snaží dosiahnuť prostredníctvom zákazu uvaleného na finančné inštitúcie z EÚ, ktoré obchodujú v Londýne tak, že Brusel neuznal britské burzy a obchodné platformy ako rovnocenné z hľadiska dohľadu burzám a platformám v EÚ. Od 4. januára musia európske banky obchodovať s akciami v európskej mene vo vnútri únie.

Keďže Londýn a Brusel o finančných službách ešte stále vyjednávajú, nemusí byť Londýn nevyhnutne v pozícii definitívne porazeného. Predbežná dohoda by mala byť podpísaná v marci a Michael Barnier naznačil, že pred rozhodnutím o rovnocennosti finančných služieb potrebuje od Británie určité ďalšie vyjasnenia. Bude záležať od oboch strán, či nakoniec dôjde k určitému konsenzu a do akej miery to bude.

Niektorí odborníci pritom ešte nedávno predpokladali, že Londýn si svoje postavenie udrží a bude finančným centrom aj o 5 až 10 rokov. Aspoň nateraz situácia vyzerá skôr tak, že sa naplnili predikcie presunu finančného kapitálu a bankových domov. Či pôjde len o dočasné turbulencie, kým sa situácia okolo odchodu Veľkej Británie z EÚ upokojí alebo to bude trvalý stav si ešte budeme musieť nejaký čas počkať.

Pomôcť aspoň čiastočne zmierniť aktuálny prepad by Londýnu mohli akcie švajčiarskych firiem, ktoré sa podľa agentúry Reuters opäť začali obchodovať po prestávke vo februári v objeme 250 miliónov EUR denne. Postupne by sa mali navýšiť až na 1 miliardu, na ktorej sa pohybovali pred zastavením obchodovania v júni 2019.[1]

Zdôrazniť treba aj to, že na základe výsledkov z jedného mesiaca je predčasné hodnotiť, či si svoj momentálny úspech  a výrazný nárast obchodovaných objemov holandská burza udrží aj z dlhodobého hľadiska. Dôležitejšie totiž budú výsledky za celý rok.  V hre o pozíciu európskej trhovej jednotky tak naďalej zostáva aj Frankfurt.[2]

 [1, 2]  Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.