Prehľad TOP týždenných správ 14.7. 2021

14 / 07 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Veľká pokuta pre Google

Regulátor vo Francúzsku v utorok oznámil, že Google by mal zaplatiť pokutu vo výške 593 miliónov za to, že nejednal „v dobrej viere“ s mediálnymi spoločnosťami. Zlyhanie spoločnosti je spojené s použitím ich obsahu a porušením pravidiel EÚ o autorských právach. Dôvodom bolo, že Google zobrazuje obsah ako články, obrázky a videá vytvorené mediálnymi spoločnosťami bez adekvátnej kompenzácie. Spoločnosti APIG, SEPM a AFP uviedli, že Google s nimi nerokoval „v dobrej viere“.

Spoločnosť PepsiCo zverejnila zárobky

Spoločnosť šokovala odvetvie. Producent nápojov zverejnil, že celkové tržby medziročne vzrástli o 20,5%. Príčinou boli hlavne silné dvojciferné prírastky tržieb v severoamerických štátoch v spoločnostiach PepsiCo vyrábajúcich nápoje, v Latinskej Amerike, EÚ a Afrike. Po zmiernení niektorých covid obmedzení je dopyt po nápojoch opäť. Podľa finančného riaditeľa Hugha Johnstona, firma počas pandémie investovala do spoločností, ktoré teraz vyplácajú dividendy, a tiež sa zvýšila mobilita, čiže spotrebitelia trávia viac času vonku.

Výkonnosť spoločnosti PepsiCo za 5 rokov. (Zdroj: Investing.com)

Apple ponúkne novú službu

Začala sa spolupráca medzi spoločnosťami Apple a Goldman Sachs. Spoločnosti chcú spoločne predstaviť novú službu „kúp teraz, zaplať neskôr“. Oznámenie naznačuje, že Apple by chcel ponúkať ďalšie finančné služby prostredníctvom svojej aplikácie „Wallet“. Z tohto dôvodu sú pre firmu nevyhnutné partnerstvá s finančnými spoločnosťami. Produkty typu „Nakúp teraz, zaplať neskôr“ umožňujú spotrebiteľom kúpiť drahé výrobky s možnosťou zaplatiť neskôr. Po tom, čo Bloomberg informoval o tejto správe, začali klesať akcie konkurencie, vrátane spoločností Affirm a Afterpay.

Negatívny výhľad pre USA

Podľa hodnotení agentúry Fitch dostala krajina potvrdenú valuáciu „AAA“, ale ratingový výhľad je negatívny. Táto predpoveď ratingu odráža pretrvávajúce riziká vo verejných financiách a trajektóriu dlhu, a to aj pri zohľadnení zlepšenia fiškálnych a dlhových prognóz agentúry Fitch z posledného preskúmania. Rating je ovplyvnený veľkosťou ekonomiky, výškou príjmu na obyvateľa a dynamickým podnikateľským prostredím.

Sledujte tento týždeň:

Vo štvrtok bude zverejnené rozhodnutie o sadzbe BOJ v Japonsku.

V piatok bude zverejnený index spotrebiteľských cien v EÚ.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.