Prehľad TOP týždenných správ 27.1.2021

27 / 01 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Prechod na „zelené“ úvery

Banková správa zverejnená Európskou úniou je zameraná na definovanie udržateľných investícii s cieľom znížiť „greenwashing.“ Na dosiahnutie tohto cieľa sú však potrebné kvalitnejšie údaje zverejňované podniky. Pravidlá definované ako udržateľné financovanie musia spĺňať kritéria smerovania hotovosti do nízkouhlíkových projektov na splnenie klimatických cieľov bloku.

Správa Finančnej iniciatívy OSN pre životné prostredie a Európskej bankovej federácie uvádza, že veritelia všeobecne vítajú predpisy, pretože sa snažia zosúladiť svoje podnikanie s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

V súčasnosti sa čaká len na zosúlanie poskytovania so sledovaním poskytnutých pôžičiek, aby EÚ mohla mapovať, či sú podnikové aktivity udržateľné alebo nie.

Taiwan prekvapil ekonomickým rastom

Podľa prieskumu agentúrou Reuters rástla ekonomika Taiwanu v štvrtom kvartáli 2020 3,61%-ne po 3,92%-om raste v treťom kvartáli. Krajina je kľúčový uzol v globálnom dodávateľskom reťazci technológií pre technologické giganty na základe čoho, je rast HDP krajiny závislý na exporte. Export v roku 2020 stúpol o 4,9% na 345,28 miliárd dolárov, čo je rekordne vysoká hodnota za jediný rok.

Taiwanská centrálna banka už v poslednom mesiaci minulého roka zrevidovala vyhliadky ekonomického rastu na rok 2020 z 1,6% na 2,58% a v súčasnom roku očakáva 3,68% rast v porovnaní s 3,28% zaznamenanými na poslednom štvrťročnom zasadnutí.

Ekonomika Taiwanu je vysoko závislá na svojom najväčšom obchodnom partnerovi Číne. Vďaka masívnemu 6,5% rastu Číny v minulom roku konvergoval aj Taiwan.

Koronavírus zvýšil dopyt po poisteniach pred kyberútokmi

Generálna riaditeľka rakúskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group Elisabeth Štádlerová sa vyjadrila, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaznamenali rast záujmu nielen o poistenie zdravia ale aj pred kyberútokmi. Na druhej strane spoločnosť zaznamenala zníženie nárokov na odškodné v poistení motorových vozidiel.

Spoločnosť dokázala počas pandémie expandovať akvizíciou holandského poisťovateľa Aegon pôsobiaceho Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Turecku. Akvizícia priniesla spoločnosť najmä 4,5 milióna nových zákazníkov a dôchodkový fond v objeme 5 miliárd eur.

Súčasná stratégia s názvom Agenda 2020 podľa Štandlerovej slúži na optimalizáciu podnikateľského modelu z hľadiska nákladovej efektívnosti, synergie a zvýšením trhového potenciálu a zabezpečenie budúcej životaschopnosti. Tento plán by sa mal rozvíjať do roku 2025 s cieľom hlavne posilnenia trhového postavenia.

Masívny prepad ázijského trhu

Po tom, čo sa vynárajú problémy so schválením stimulu Bidenovej administratívy vo výške 1,9 bilióna dolárov sa sentiment na trhu obrátil a výnosy amerických štátnych dlhopisov sa tak dostali na trojtýždňové minimá. Ázijské akcie v utorok taktiež reagovali poklesom z rekordných výšok a zaznamenali najväčší 1-dňový pokles za posledné 2 mesiace. Najväčší prepad zaznamenali indexy v Hongkongu a Južnej Kórei o viac ako 2%

Vývoj indexov Hang Seng a KOSPI (Zdroj grafu: Tradingview)

Kvartálne výsledky Hyundaiu prekvapili

Spoločnosť Hyundai Motor zverejnila kvartálne výsledky za 4. kvartál 2020. Vďaka rastúcemu dopytu po ich SUV a značke Genesis spoločnosť vykázala 57% rast zisku. Na druhej strane výsledky boli mierne pod očakávaním z dôvodu apreciacie juhokórejského wonu. Tržby rástli 5%-ne na 29,2 miliárd wonov. Akcie po zverejnení výsledkov reagovali prepadol o 2,3%

Vývoj hodnoty spoločnosti Hyundai (Zdroj grafu: Tradingview)

Tento týždeň ešte sledujte:

Štvrtok 28. január 2020

USA zverejní medzikvartálny rast HDP za štvrtý kvartál. Očakáva sa 4% rast po 33,4% raste v treťom kvartáli.*

Piatok 29. január 2021

Nemecko zverejní medziročný rast HDP za štvrtý kvartál. Analytici očakávajú 3,4% pokles.*

Kanada zverejní vývoj HDP v novembri. Očakáva sa nezmenný 0,4% rast na medzimesačnej báze.*

Zdroj textu: Investing, Zerohedge, Financial Times, Reuters, Tradingview

  • Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.