Přehled TOP týdenních zpráv 31.3.2021

31 / 03 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Výhľad Fidelity International na rok 2021

Podľa správy Fidelity môžeme v budúcnosti očakávať zväčšujúcu sa priepasť v regionálnych rozdieloch. Dôvodom je najmä postupovanie vakcinácie v rôznych lokalitách celého sveta.*

Správa sa taktiež dotýka najväčšej ekonomiky sveta a názoru na štátnej stimuly. Takmer polovica analytikov Fidelity International predikuje, že fiškálna politika bude v tomto roku pre spoločnosti v čistej hodnote pozitívna. Výsledok však môže byť čiastočne zastretý, keďže  po vyšších vládnych výdavkoch môže nasledovať zvýšenie daní.*

Scenár v Európe na rok 2021 je taktiež pozitívny. Analytici očakávajú, že aj napriek šíreniu mutácií koronavírusu, ktoré môžu výrazne spomaliť ekonomickú aktivitu v mnohých odvetviach, druhá polovica roka 2021, by mala byť oveľa pozitívnejšia.

Vakcinácia vo Veľkej Británii pomohla

Podľa posledných oficiálnych zverejnených dát, Britské hospodárstvo sa zotavuje z koronavírusovej pandémie rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. HDP v poslednom kvartáli 2020 (október-december) vzrástlo o 1,3%. Tento údaj bol o 0,3% pozitívnejší, než pôvodne očakával Úrad pre národnú štatistiku. V roku 2020 sa tak hrubý domáci produkt Veľkej Británii klesol o 9,8%, oproti pôvodnému odhadu prepadu o 9,9%, čo bol najväčší prepad za viac ako tri storočia.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z nadobudnutých krajín členov (OECD) usúdila, že britská ekonomika počas minulého roka zaznamenala najväčší prepad HDP zo všetkých krajín OECD okrem Argentíny a Španielska.

Británia je závislá na finančných tokoch zo zahraničia a súčasný odchod z EÚ vyvolá deficit a zníženie záujmu investorov. Prílev zahraničných investícií oproti prieskumu agentúry Reuters bol pod predpoveďou 33 miliárd libier.

Kartelová dohoda

Spoločnosti Mastercard, Allpay, APS, PFS a Sulion vo veľkej Británii uzavreli medzi sebou tajnú kartelovú dohodu o nekonkurovaní a kradnutí si klientov pri predplatených kartách, ktoré používajú miestne úrady na vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia bezdomovcom, obetiam domáceho násilia a žiadateľom o azyl.

Spoločnosti Mastercard, Allpay a PFS priznali vinu ak regulačný orgán vyhodnotí ich správanie protiprávne, sú ochotní zaplatiť maximálne pokuty v celkovej výške viac ako 32 miliónov libier.

„Služby predplatených kariet, ako sú tieto, môžu miestnym orgánom poskytnúť značné výhody a jeden zo spôsobov, ako vyplácať dávky v prospech žiadateľov, ktorí sú najzraniteľnejší ľudia v spoločnosti,“ uviedol Chris Hemsley, výkonný riaditeľ PSR.

Sklamanie IPO Deliveroo

Spoločnosť Deliveroo v prvý deň obchodovaný na Londýnskej burze zaznamenala pokles o 22%.[1] Dôvodom prepadu najväčšieho IPO v Európe v tomto roku boli obavy o ziskovosť spoločnosti.

Vývoj hodnoty spoločnosti Deliveroo (Zdroj grafu: Tradingview) [3]

Kvartálne výsledky v strate

Švédsky predajca oblečenia H&M zverejnil hospodársky výsledok za obdobie december – február. Spoločnosť podľa očakávania vykázala stratu a aj na základe toho na nadchádzajúcom výročnom valnom zhromaždení, nenavrhne vyplácať dividendy. Strata pred zdanením vo fiškálnom prvom štvrťroku predstavovala 159,0 milióna dolárov.

Vývoj hodnoty spoločnosti H&M (Zdroj grafu: Tradingview) [4]

Tento týždeň ešte sledujte:

Štvrtok 1. apríl 2020

Čína zverejní Caixin výrobný PMI index. Očakáva sa rast z 50,9 na 51,3 bodov v marci.*

Nemecko zverejní vývoj maloobchodných predajov. Analytici očakávajú 2% rast na medzimesačnej báze vo februári. *

Piatok 2. apríl 2021

Spojené štáty zverejnia výšku nezamestnanosti v marci. Analytici očakávajú pokles na 6% z 6,2% vo februári.*

Zdroj textu: Investing, Zerohedge, Financial Times, Reuters, Tradingview

[1,3,4] Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

*          Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.