Rastúci dolár a vyššie výnosy v USA vytláčajú investorov z emerging markets

09 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Prudko rastúci Americký dolár bude pravdepodobne viesť k poklesu na rozvíjajúcich sa trhoch (tzv. emerging markets). Vyplýva to zo štúdie Inštitútu pre medzinárodné financie (IIF), ktorý zverejnil svoj research v stredu poobede.

Inštitút so sídlom vo Washingtone DC dlhodobo sleduje kapitálový prílev a odliv z rôznych krajín sveta a aktuálne posilňovanie dolára a rastúce výnosy v USA za zmenu paradigmu. Kapitálový prílev do USA by preto mal zostať na nezmenenej úrovni z minulého roka, alebo ešte vzrásť.

Od polovice apríla posilnil Americký dolár globálne o cca 5% a výnosy na 10 ročných dlhopisoch sa dostali nad psychologický level 3%. To vyvoláva veľký tlak na emerging markets a prejavuje sa to poklesom týchto mien a vyššími výnosmi na dlhopisoch v spomínaných krajinách.

Argentína je jednou z najviac postihnutých krajín a bola nútená zvýšiť úrokové sadzby na 40%, pričom zároveň aj požiadala o pomoc Medzinárodný menový fond.

IIF odhaduje celkový prílev kapitálu do dlhopisov rozvojových krajín na úrovni 255 mld. USD, čo je nižšie ako 315 mld. USD v poslednom roku. Mesačný prílev kapitálu zatiaľ priemerne rástol iba o 13 mld. USD, čo je polovičná úroveň z minulého roka.

Rast výnosov o 100bps na amerických dlhopisoch by znížili tento prílev o ďalších 20 mld. USD. IIF znížil aj odhad prílevu kapitálu do akcií na 94 mld. USD pre rok 2018, to však bude o 8 mld. Viac než posledný rok.

Dolár ale vyzerá, že chce pokračovať v posilňovaní a výnosy na dlhopisoch tiež nemajú veľa dôvodov na pokles, pokiaľ Fed bude zvyšovať sadzby. Spomalenie ekonomiky môže držať výnosy capnuté, ale ak Fed zvýši ešte tri krát tento rok, 10 ročný výnos by mohol prísť až k 3.5%, resp. možno aj vyššie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.