Špekulácie cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Používatelia tradingových platforiem majú k dispozícii nástroje profesionálnych obchodníkov s akciami, ale podceňujú často riziká. Prejdime si takúto situáciu na konkrétnom investičnom príklade.

Zoberme si akciové indexy, ktoré bývajú spravidla dlhodobou investíciou. Ako sa však môžu stať nástrojom pre krátkodobé špekulácie, pri ktorých užívatelia tradingových platforiem často podceňujú riziká? Pred internetom a expanziou mobilných operátorov bola doba, kedy obyčajný záujemca o investovanie nemal pri získavaní informácií príliš na výber. Najbližším zdrojom bola často miestna knižnica alebo predplatený časopis. Vyžiadané reporty od finančných inštitúcií boli často drahé a na počkanie – aj niekoľko dní.

S dnešnou infraštruktúrou si však môže investor na internete prečítať správu ľubovoľnej finančnej inštitúcie okamžite po jej zverejnení. Návody, informácie a kontakty na seriózneho sprostredkovateľa obchodov možno za pár minút dohľadať na internete spolu s recenziami a skúsenosťami ostatných užívateľov. Podobná informovanosť pri radových investoroch je bezprecedentná. S informáciami sa rozšírila aj ponuka investičných produktov a nástrojov. Populárne sú akciové indexy, do ktorých sú investované stovky miliárd dolárov.

 

Atraktivita a úskalie akciových indexov pri použití tzv. rozdielových zmlúv

Keď sa v médiách objavujú správy o pohyboch na trhoch, tak sa práve preto často hovorí o pohyboch indexov. Medzi najdôležitejšie indexy patria:

 

  • Dow Jones Industrial Average meria výkonnosť 30 najznámejších amerických firiem
  • S & P 500 meria vývoj vybraných 500 amerických akcií
  • NASDAQ meria široký záber rôznych akcií prevažne z technologického odvetvia
  • DAX 30 meria 30 hlavných nemeckých spoločností obchodovaných vo Frankfurte

 

Obchodovanie s akciovými indexmi možno umocniť využitím investičného nástroja rozdielovej zmluvy (CFD – z anglického kontrakt na rozdiel), ktorý funguje na princípe pákového efektu. Teda doplnenie vlastných prostriedkov o prostriedky cudzie. Tým možno dosahovať vyšších ziskov, ale aj strát. Veľkosť finančnej páky je regulovaná Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy. Pre retailového obchodníka stanovuje maximálnu výšku finančnej páky pre hlavné indexy, vrátane vyššie uvedených, na 1:20, pre vedľajšie akciové indexy 1:10 a pre jednotlivé akcie 1: 5. Možno teda predpokladať, že regulátor vníma obchodovanie hlavných akciových indexov ako najmenej rizikové zo spomínaných variant, pretože pri ich obchodovaní dovoľuje využitie najvyššieho pákového efektu.

Pre lepšiu predstavu, ako finančná páka v rámci CFD funguje, si uveďme modelový príklad akciového indexu. Budeme pracovať s pohybom indexu DAX Cash. Ten mal 18. júna 2019 v 8:00 hod. hodnotu 12 062,50. V rovnaký deň v 16:00 hod. mal hodnotu 12 342,70. Išlo teda o nárast 2,32%. V tabuľke sa pákový efekt pohybuje od 1:1 do 1:20. V tomto prípade budeme špekulovať na rast. Pri poklese indexu realizujeme stratu. Pri raste zisk.

Poplatky: Tabuľka znázorňuje tzv. spread, poplatok, ktorý sa vypočíta zo zisku obchodníka z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Jaké jsou poplatky a podrobnosti k jejich výpočtu se dozvíte v dokumentech TopForex.

Predpokladajme, že spomínaný čas o 8:00 hod. otvoril obchodník pozíciu a o 16:00 hod. pozíciu uzavrel. Index v tomto období zaznamenal rast o 2,32%. Špekulácia na rast sa teda vyplatila. So zvýšením pákového efektu možno pozorovať aj zodpovedajúci rast zisku. Zatiaľ čo bez jeho použitia činil zisk obchodníka pri investícii 10 000 EUR iba 232 EUR, pri využití pákového efektu 1:10 je tento zisk už 2 320 EUR. Pri použití maximálnej povolenej páky pri akciových indexoch predstavoval zisk dokonca 4 640 EUR. Teda 46,4% za jeden deň. Otázkou je, či takýto výnos môže vyvážiť riziko, ktoré je tiež vysoké. V opačnej situácii by pri využití finančnej páky 1:20 dosahovala strata v tomto modelovom prípade rovnakú výšku 4 640 EUR.

 

Je pre vás rizikové obchodovanie vhodné?

Takto rizikové produkty vyžadujú silnú disciplínu a skúsenosti s obchodovaním. Obchodovanie akciových indexov cez CFD nie je vhodné pre obchodníkov, ktorí sa snažia vyhýbať vysokému riziku a skôr oceňujú istotu. Obchodníci, ktorí sa neboja riskovať a sú dostatočne skúsení, by naopak mohli nájsť zaľúbenie v podobných nástrojoch. CFD totiž umožňujú vysoké zisky za využitie relatívne malého množstva vlastného kapitálu. S možnosťou vysokého zisku prichádza aj hrozba vysokých strát. Je preto potrebné nakladať s týmto nástrojom s uvážením. A v každom prípade sa podrobne zoznámiť so všetkými základnými pojmami.

Vzťah k riziku sa odvíja od rizikových profilov v investičnom dotazníku. Investičný dotazník je nástroj, ktorý má chrániť obidve zmluvné strany pred vstupom do nevhodného obchodu. Povinnosť vyplniť investičný dotazník s potenciálnym klientom má zo zákona o podnikaní na kapitálovom trhu každý obchodník. Investičný dotazník hodnotí skúsenosti a ochotu riskovať. Škála rizikového profilu z dotazníka potom siaha od obchodníka s požiadavkou na najvyššiu istotu, teda veľmi konzervatívneho profilu, až po agresívne typy, kde investor vyžaduje čo najvyššie zisky a je ochotný podstúpiť aj vyššie riziko.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.