Spočíva budúcnosť umenia v Blockchaine?

27 / 07 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Kým ešte donedávna milovníci umenia nakupovali klasické obrazy v rámoch, sochy a iné umelecké diela, v súčasnosti sa svet umenia posúva k digitalizácii, ktorý umožnila práve technológia blockchain. Na jej základe je možné vytvárať nezameniteľné obrázky, videá alebo hudbu. Tie potom v digitálnej podobe dražia ich majitelia za horibilné sumy. Jedným z posledných príkladov je digitálna koláž umelca pod menom Beeple, ktorá sa predala v aukčnom dome Christie´s za rekordných 69,3 milióna USD.

Takýchto diel, ktoré sú spojené so zvučnými menami by sme našli hneď viacero. Okrem herca Williama Shatnera, známeho ako kapitán Kirk z prvej série seriálu Star Trek, ktorý predal pamätihodnosti zo svojej kariéry a života v júli 2020 ako virtuálne kartičky prostredníctvom blockchainu Wax, cez obrázok Nyan Cat, za ktorý bol jej majiteľ ochotný zaplatiť neuveriteľných 580-tisíc USD, až po sériu obrázkov Paris Hilton vytvorenú v spolupráci s umelkyňou Blake Kathryn.

Ide o technológiu tzv. NFT (Non fungible tokens), teda nezastupiteľné tokeny, ktoré predstavujú digitálne jednotky uložené v účtovnej knihe v podobe blockchainu. Tieto tokeny nie je možné meniť, ani prepisovať. Diela opatrené NFT síce môže zdieľať a kopírovať každý, no majiteľ je iba jeden, rovnako ako v prípade klasických umeleckých diel, keď je originál iba jeden, ale ľudia si môžu kupovať, zdieľať a vymieňať jeho kópie.

Do tohto  fenoménu sa už zapojil aj zakladateľ Twitteru, ktorý nedávno predal svoj prvý Tweet opatrený NFT za 3 milióny USD. Príkladom využitia NFT je napríklad aj hra CryptoKitties, kde používatelia zbierajú, chovajú a následne môžu vymieňať, ale aj predávať virtuálne mačky. Niektoré z nich sa predali za viac ako 100-tisíc USD. Okrem toho však záujemcovia môžu nájsť celý rad ďalších hier založených na technológii blockchain, kde si môžu kúpiť zaujímavé zberateľské kúsky. V segmente dominujú aj projekty ako CryptoPunks a SuperRare.

Na druhej strane barikády sa nachádzajú skeptici a kritici tejto technológie, ktorí poukazujú na náročnosť blockchainu na spotrebu energie, čo podľa ich názoru prispieva ku klimatickej kríze.

Aj keď tento pomerne mladý trh má množstvo fanúšikov aj odporcov, jeho cena, a tým potenciál budúceho zhodnotenia investície rastie. Podľa portálu Nonfungible.com vzrástla hodnota NFT trhu v priebehu troch rokov (do konca roka 2020) o 705 percent na 338 miliónov USD. A tento rok dosiahla ďalší významný míľnik. Za prvý kvartál 2021 dosiahli tržby z predaja diel prostredníctvom NFT 2 miliardy USD. Pre porovnanie – v predchádzajúcom kvartáli dosiahla výška transakcií 93 miliónov USD.

Z tohto pohľadu rastie hodnota trhu výrazným tempom a profitovať na ňom pravdepodobne dokážu najmä tí, ktorí včas naskočia „na vlnu tohto trendu“. Na druhú stranu je potrebné si uvedomiť, že ide o vysoko rizikovú investíciou, ktorú niektorí odborníci považujú sa čistú špekuláciu.

Z môjho pohľadu môže ísť o novú prelomovú technológiu. Nie je to tak dávno, čo sa odborníci stavali veľmi skepticky k bitcoinu a kryptomenám vo všeobecnosti a dnes prichádza doba, kedy sa väčšina centrálnych bánk snaží vytvoriť vlastné, centralizované digitálne meny. Možno už o pár rokov budú aj NFT dostupné všade a budeme ich brať ako bežnú súčasť života. Ale dnes je to všetko ešte hudba budúcnosti.

 

Olívia Lacenová, hlavní analytička TopForex

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.