Spotify v utorok prichádza na burzu, investori budú firmu pozorne sledovať

03 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

V utorok bude uvedená na New Yorskú burzu ďalšia spoločnosť a konkrétne sa jedná o Švédskeho poskytovateľa hudby – Spotify. To by zároveň mohlo odštartovať záujem ďalších technologických firiem o uvedenie na burzu v tomto roku.

Vstup Spotify na burzu je ale iný, než na aký sú investori zvyknutí. Spotify teda nejde cez klasické IPO – teda nebude ponúkať nové akcie za účelom získania nového kapitálu. To znamená, že nebude potrebovať ani služby investičných bánk, ktoré zvyčajne IPO pripravujú a inkasujú za to komisie.  Firma svojim vstupom na burzu ponúkne na predaj len akcie súčasných akcionárov a teda počet akcií zostane rovnaký ako doteraz. Zároveň tým Spotify eliminuje tzv. lockup periódu, počas ktorej museli nákupcovia akcií v primárnom úpise držať akcie po určitú dobu. To nie je veľmi pozitívne, pokiaľ akcie upísanej spoločnosti začnú po uvedení na burzu klesať.

Ak by bol „úpis“ Spotify úspešný, ďalšie veľké firmy ako Uber alebo Lyft by mohli zvoliť podobnú stratégiu a vyhnúť sa klasickému IPO. Investori budú hlavne sledovať, ako sa bude vyvíjať cena akcií Spotify na burze a či trhová kapitalizácia neklesne pod kapitalizáciu, keď bola firma súkromne vlastnená.

Čísla spoločnosti ale nie sú príliš pozitívne. Firma síce vygenerovala v roku 2017 tržby vo výške 4.09 mld. EUR verzus tržby v roku 2016 2.95 mld. EUR, čo bol nárast o 39% medziročne. Spotify ale nedokázala vytvoriť žiadny zisk a namiesto toho zdvojnásobila stratu na 1.24 mld. EUR v roku 2017, z 539 mln. EUR v roku 2016. Podľa vyhlásení navyše firma očakáva pokles tržieb v budúcnosti a neočakáva preklopenie do zisku kvôli vysokým nákladom. Klesá aj tzv. príjem na užívateľa, ktorý bol pre rok 2017 5.32 Eur verzus 6.20 v roku 2016.

Pozitívom je ale rastúci počet užívateľov. Aktuálne ich má firma 159 miliónov, z čoho je 71 miliónov platiacich. V roku 2016 platilo za služby iba 48 miliónov. Otázkou zostáva, či firma nedopadne ako napr. SNAP, ktorý zaznamenal veľký ošiaľ pri uvedení na burzu, ale vzhľadom na to, že firma negeneruje žiadny zisk, tak akcie postupne padajú.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.