Tesla rastie po vyjadreniach Elona Muska

07 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

V stredu Tesla spravila nárast o viac ako 6 percent. Otváracia cena bola na úrovni 300 USD za akciu a uzatváracia na hodnote takmer 320 USD. Počas dňa otestovala dlhodobý support, ktorý sa nachádza na úrovni 298 USD, od ktorého sa jednoznačne odrazila.

Cenový vzostup nasledoval po vyhlásení Tesla CEO. Elon Musk hovoril o ambicióznej produkcii a výrazných ziskových cieľoch do budúcna. Cenový rast mohol byť spôsobený aj domnienkou viacerých investorov, ktorí považujú produkčné ciele Modelu 3 aj za príliš optimistické. Musk takisto potvrdil na ročnom stretnutí akcionárov tejto spoločnosti, že spoločnosť naďalej udržiava svoj revidovaný cieľ na výrobu modelu 3 na úrovni 5 000 ks za týždeň pri konci druhého štvrťroka. Koniec druhého Q je o pár týždňov, uvidíme či sa tento cieľ podarí naplniť. Musk tiež spomínal, že Tesla nebude potrebovať dodatočný kapitál na dlh počas 2018.

Vo Štvrtok (7.6.2018), Tesla otvára na cene 316 USD a počas prvej obchodnej hodiny cena dokázala vzrásť až na úroveň 330 USD. Pri tejto cenovej hladine sa nachádza veľa rezistencii. Tesla dokázala prekročiť krátkodobú trendovú líniu, následne kľúčovú rezistenciu na úrovni 310 USD. Pokiaľ by cena naďalej rástla, je možné, že otestuje viac než polročnú trendovú čiaru a uvidíme, ako zareaguje. Silné rezistencie sú na úrovniach 330, následne 335 USD. Supporty sa nachádzajú na hodnotách 320, 310 USD.

Okrem toho, že Elon Musk je CEO spoločnosti Tesla, považuje sa za renomovaného inovátora a zastrešuje viacero projektov. Na druhej strane, veľa krát nedokázal splniť sľuby ohľadom produkcie alebo nedodržiaval kľúčové dátumy, čo môže znamenať stratu dôvery niektorých investorov. Uvidíme, či sa tentokrát jedná o fakt a či Tesla naozaj dokáže napĺňať svoj cieľ ohľadom produkcie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.