Továrenské objednávky v USA výrazne spomalili

06 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Nové objednávky na tovary vyrobené v Amerike zaznamenali v januári svoj najväčší prepad za posledných šesť mesiacov. Zároveň podnikové investície do strojov a mašín začínajú spomaľovať a nenadväzujú tak na silný rok 2017.

Továrenské objednávky totiž prepadli až o 1.4% na celej škále dopytu, informovalo o tom ministerstvo obchodu v USA. To bol najväčší prepad od júla 2017, avšak nasledoval po piatich mesiacoch prírastkov v rade. V decembri navyše objednávky vzrástli o 1.8%. Januárový prepad bol v súlade s odhadmi analytikmi. Na ročnej báze sa ale jednalo o nárast o 8.4%-

Navyše, firemné objednávky tovarov poklesli o 0.3% mesačne, verzus 0.2%ný pokles v minulom mesiaci. A nakoniec, jadrový indikátor objednávok prepadol za mesiac december až o 0.5%, čo bol prvý prepad od mája 2016.

Americký dolár po dátach strácal, no darilo sa americkým dlhopisom, ktoré zaznamenali rast ceny a pokles výnosov. Americké akcie však nedokázali udržať intradenné zisky a boli vypredané do miernych strát.

Podnikové investície začínajú spomaľovať po raste o 4.8% v minulom roku, ale nemali by sa dostať do záporných čísiel. Firmy totižto môžu využiť uvoľnený kapitál z nižších daní na nákup strojov a mašín potrebných pre svoje podnikanie. Od tohto roku totiž platí nová korporátna daň na úrovni 21%, pričom doteraz boli firmy nútené platiť až 35% daň zo zisku. Slabý dolár a nižšie dane by mohli aj naďalej podporovať výrobný sektor v USA, ktorý tvorí cca 12% celkovej ekonomiky. Sentiment vo výrobnom sektore zostáva aj naďalej rastový a potvrdil to aj indikátor ISM, ktorý vyskočil za február až na 60.8, pričom analytici odhadovali spomalenie na 58.7 z 59.1 dosiahnutých v januári.

Najdôležitejšie dáta tohto týždňa prídu v piatok, keď sa čakajú údaje z trhu práce. Tvorba pracovných miest by mala zostať okolo 200,000 za mesiac február, no miera nezamestnanosti pravdepodobne poklesne na nové minimá 4%. Pozornosť sa bude sústrediť na rast miezd, ktorý v minulom mesiaci dosiahol 2.9%, pričom vo februári by mal spomaliť na 2.8%. Aj to je však stále dosť a rast miezd by mal mať inflačné tendencie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.