Trading v mobile: vysoké zisky a vysoké riziká

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Používatelia tradingových platforiem majú k dispozícii nástroje profesionálnych obchodníkov s akciami, ale často podceňujú riziká.

Online svet sprístupnil obchodovanie cenných papierov širokej verejnosti, a nie je tak už len výhradou vybraných skupín obyvateľov. Človek nemusí chodiť do banky alebo hľadať makléra, teoreticky nepotrebuje ani konzultovať, do čoho a ako investovať. Dokonca ani nemusí mať výkonný počítač a okolo neho rad monitorov, ako to vídame vo filmoch o investičných bankároch z Wall Street. K rovnakým ziskom sa teoreticky môže dostať s obyčajným „smartphonom“, na ktorý si zadarmo stiahne obchodnú aplikáciu, akou je napríklad MetaTrader. Obchodovať tak môže doslova kdekoľvek a kedykoľvek. A keď pritom neverí svojmu úsudku, môže realizovať tzv. Social trading, teda nastaviť svoje obchody tak, aby kopírovali obchodovanie vybraného investora alebo firmy.

 

Pákové obchody: vysoké zisky aj vysoké straty

Na rozdiel od akcií alebo mien sa rozdielové zmluvy začali v investovaní používať len relatívne nedávno – v 90. rokoch minulého storočia. Slúžili z počiatku investičným inštitúciám pre poistenie proti pohybu kurzov akcií a ďalších aktív. Až časom sa z nich stal produkt uplatňovaný na trhu drobnými investormi a obchodníkmi.

Pri využití inštrumentu CFD sa obchodník nestáva vlastníkom fyzickej akcie. Nemá tak nárok na podiel na zisku ani na žiadne rozhodovacie právomoci. Na druhú stranu neplatí napríklad burzové poplatky a obchodovanie s CFD je rýchlejšia a jednoduchšie oproti tradičným aktívam.

CFD sú finančné deriváty, ktoré sa používajú na špekulácie na pohyby cien. Zjednodušene vzniká CFD otvorením pozície a končí jej uzatvorením. Špekulovať možno na pokles, či rast cien. Pri uzatvorení pozície sa vyrovná špekulácia obchodníka so skutočným priebehom ceny. Dochádza tak k realizácii zisku, či straty. To býva ďalej násobené využitím finančnej páky, ktorá umožňuje doplnenie objemu vlastného kapitálu o často podstatne vyšší objem cudzieho kapitálu. Obchodovanie s vyššou „čiastkou“ tak vedie k zvýšeniu zisku, ale aj potenciálnych strát.

Pre lepšiu predstavu, ako finančná páka v rámci CFD funguje, uvádzame zjednodušený príklad. Použijeme pohyb akcií firmy Facebook medzi 17. 6. 2019 a 18. 6. 2019. Akcie Facebooku mali hodnotu 185 USD (17.6.2019 pri začiatku obchodnej seansy). Druhý deň na konci obchodného dňa mali hodnotu 188,5 USD. Išlo teda o nárast 1,89%. V tabuľke s príkladmi obchodov sa pákový efekt pohybuje od 1: 1 do 1: 5. Vidíme tri rôzne výsledky podľa veľkosti páky. Zisk alebo strata nastáva podľa toho, či špekulujeme na pokles, alebo na rast. Ukážeme si príklad, kedy obchodník očakával rast akcií FB a špekuloval naň.

*Poplatky: tabuľka znázorňuje tzv. spread, poplatok brokera, ktorý se vypočítava zo zisku obchodníka z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Aké sú poplatky a podrobnosti k ich výpočtu sa dozviete v dokumentoch TopForex.

Predpokladajme teda, že obchodník 17. 6. na začiatku obchodnej seansy v jeden deň otvoril pozíciu v hodnote 10 000 USD so špekuláciou na rast a v závere ďalšieho obchodného dňa ju uzavrel. Trh išiel naozaj hore. Bez použitia pákového efektu realizuje zisk 189 USD. Pri použití pákového efektu 1: 5 jeho zisk dosiahne 946 USD. Rovnakú čiastku by naopak mala jeho strata, ak by býval špekuloval na pokles ceny.

Ako možno na príklade vidieť, finančná páka môže dopomôcť k vysokým ziskom, ale zároveň spôsobiť rovnako vysoké straty. Preto je nutné, aby si obchodník uvedomil, ako veľmi je ochotný riskovať. Ak požaduje investor pri obchodovaní nízku mieru rizika, tak obchodovanie akcií pomocou CFD nebude šálka jeho kávy. Používať páku sa neodporuča tiež začiatočníkom na trhoch. Pre investorov s kladným vzťahom k riziku môže byť tento druh obchodovania vítaným členom portfólia, aj keď ani skúsenejší traderi spravidla nevyužívajú páku väčšiu ako 1: 5. Pri rozumných pravidlách risk managementu možno vytvoriť obchodný systém aj s väčšou pákou.

So základnými pojmami sa môžete zoznámiť napríklad na stránkach https://toptrader.eu/sk/.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.