Trh krátkodobo nereaguje na koreláciu medzi EURUSD a DE30 po výsledkoch Markit PMI

23 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Vysoká úroveň korelácie medzi týmito dvomi inštrumentmi je historicky daná. Poďme si ale zanalyzovať aktuálnu situáciu. Najlepšie sa situácia znázorňuje na menovom páre EURUSD a pomocou neho môžeme sledovať úrovne DAX (DE 30). Základný vzťah, ktorý medzi týmito inštrumentmi funguje je nasledovný. Pokiaľ Euro posilňuje nemecký index zoslabuje a stráca na hodnote a opačne. Na grafe môžeme tento vzťah spozorovať.

Niekedy sa však stane, že táto súdržnosť sa nedodrží. Býva tak väčšinou, keď svetoví lídri alebo inštitúcie zodpovedné za menovú politiku (ECB) vyhlásia nepredvídateľný fundament, alebo vtedy, keď trh očakáva nejaké výsledky, no po zverejnení sa tieto očakávania nenaplnili. Tento stav však býva dočasný a cena sa tak vracia do svojej pozície. Táto korelácia je investormi a obchodníkmi vysoko rešpektovaná.

Niekedy sa stane, že trh túto koreláciu poruší a inštrumenty sa obchodujú v rovnakom trende aj niekoľko týždňov. Nie je to nič výnimočné. V tomto prípade trh akumuluje objem a chystá sa na väčší cenový pohyb.

Z krátkodobého hľadiska môžeme spozorovať pohyb oboch inštrumentov smerom nadol. Zapríčinili to najmä výsledky z EU, Nemecka a Francúzska. Zverejnené boli výsledky z oblasti PMI. Priaznivé výsledky znamenajú, keď sa vykážu výsledky nad hodnotou 50. Keďže nákupy manažérov v súkromnom sektore (podnikateľský sektor) klesajú tak aj nálada manažérov v tejto oblasti a pozitivizmus klesá. Napriek tomu, že vo všetkých uvedených krajinách sa hodnoty pohybujú od cca 53-56, čo signalizuje výborné výsledky, dané inštrumenty zoslabili. Aj keď výsledky mali hodnotu nad 50, čo hrá do karát býkom, treba spomenúť, že v každej z týchto menovaných krajín boli avizované výsledky menšie ako očakávania a čo viac, horšie ako výsledky za predchádzajúci mesiac.

Daná štatistika pravdepodobne ovplyvnila náladu býkov a nasledoval pokles na oboch inštrumentoch. Uvidíme ako trh zareaguje a ako dlho bude trvať, kým trh znovu začne tento vzťah rešpektovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.