Trh práce v USA spomalil, no mzdy pokračujú v raste

06 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Tvorba nových pracovných miest v Amerike v mesiaci marec výraznejšie spomalila. Mzdy ale pokračujú v raste, čo značí balansovanie trhu práce a preto aj marcové výsledky podporujú pokračovanie Fedu vo zvyšovaní sadzieb.

Nových pracovných miest bolo vytvorených iba 103,000 verzus odhady ekonómov na úrovni 185,000. Februárové číslo bolo ale revidované smerom nahor na 326,000. Miera nezamestnanosti zostala nezmenená na 4.1%, aj keď analytici očakávali polepšenie na 4.0%. Rast miezd ale zrýchlil na medziročnej báze na 2.7%, čo bolo v súlade s konsenzom.

Priemerná mesačná tvorba pracovných miest aj naďalej pokračuje v silnom tempe od roku 2017 a to je dostačujúce na znižovanie miery nezamestnanosti. Američania mali naposledy 4% nezamestnaných v roku 2000. Nárast miezd však zatiaľ zaostáva a preto je aj spotreba ľudí nižšia, čo udržuje len mierne tempo inflácie.

Slabšia tvorba pracovných miest mohla byť ovplyvnená aj horším počasím v mesiaci marec, hlavne na severovýchodnom pobreží USA. Miera participácie sa znížila na 62.9% po 0.3% raste v mesiaci február. To je najnižšia úroveň od 1970 a veľké množstvo Američanov tak nie je zaradených v pracovnej sile.

Ekonomiku v USA však pravdepodobne čaká spomalenie v najbližších mesiacoch kvôli obchodnej vojne s Čínou. Trump dnes oznámil navýšenie cla na import tovarov z Číny až na 150 mld. USD z pôvodnej sumy 50 mld. USD. Čína okamžite reagovala a bude pripravovať odvetu. Obchodná vojna je zatiaľ pozitívne braná na akciovom trhu a poklesy sú prudko nakupované, pričom aj po dátach ktoré podporujú Fed vo zvyšovaní sadzieb a nových clách sme videli prudký rast akcií po otvorení obchodovania na Wall Street.

Fed naposledy zvýšil sadzby v marci a trh aktuálne kótuje 75% šancu, že v júni pôjdu sadzby znova nahor. Tento rok by sme mali vidieť ešte dve zvyšovania sadzieb podľa projekcií centrálnej banky a dáta z trhu práce to podporujú.

Po piatkových číslach sme videli oslabenie Amerického dolára, klesali výnosy na dlhopisoch a akcie rástli, pričom vymazávali intradenné straty po ohlásení nových ciel.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.