Trh práce v USA zostáva silný, ekonomika pridala viac než 300,000 miest

09 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Americké firmy vytvorili vo februári najviac nových pracovných miest od leta 2016, pričom miera participácia vzrástla a rast miezd zaostal za očakávaniami ekonómov.

Non-farm payrolls, teda nové pracovné miesta, vzrástli až o 313,000 v minulom mesiaci, pričom mediánový odhad analytikov bol iba na úrovni 205,000. Mesiace január a december boli navyše revidované smerom nahor o 54,000. Miera nezamestnanosti zostala na 4.1% piaty mesiac v rade, aj keď trh odhadol pokles na 4.0%. Rast miezd na ročnej báze skončil na 2.6% medziročne, čo bol menej ako 2.8% v januári (revidované nadol z 2.9%).

Americký dolár na dáta takmer vôbec nereagoval, ale dlhopisy boli vypredané, čo spôsobilo návrat 10 ročného výnosu naspäť k 2.9%. Americké akcie prudko vzrástli a index SP500 pridal po reporte cca 1%.

Trh práce v USA zostáva vo veľmi dobrej kondícii a bude podporovať silný ekonomický rast. Rast miezd ale mierne spomalil, čo nie je veľmi dobré pre inflačné očakávania, avšak rast o 2.60% ročne je stále slušný výsledok. Za miernejším tempom rastu miezd môže byť aj nárast miery participácie, ktorá stúpla na 63.0% z 62.7% v minulom mesiaci. To je najvyššia úroveň od septembra. Celkový počet ľudí v pracovnej sile tak stúpol o 785,000.

Trh sa pomaly začne sústrediť na marcové zasadnutie FOMC, kde Fed zvýši úrokové sadzby. Dôležitý ale bude výhľad do budúcna a či Fed naznačí ešte tri ďalšie zvyšovania, alebo ostane iba pri troch za tento rok.

Trh naplno započítal tri zvyšovania a preto ak by bol Fed jastrabí, mohlo by to znamenať pokračovanie rastu výnosov v USA, avšak dolár na rast sadzieb zatiaľ nereagoval a trh sa skôr sústredil na politické problémy a Trumpovu agendu.

Ekonómovia už ale začínajú varovať, že sa blížime k vrcholu súčasného rastového cyklu a mohlo by nás čakať spomalenie a stratenie rastovej dynamiky. Napríklad aj kvôli vyšším sadzbám. Zatiaľ však indikátory naznačujú, že ekonomika má pred sebou minimálne ešte jeden silný kvartál.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.