Trh už nečaká zvyšovanie sadzieb v Austrálii tento rok

05 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Podľa posledných odhadov to vyzerá tak, že Austrálska centrálna banka ani tento rok nezvýši úrokové sadzby. Trh pritom len niekoľko týždňov dozadu očakával, že RBA zdvihne vo štvrtom kvartáli úrokové sadzby po prvý krát od roku 2010. Odvtedy však investori prestali dúfať v tento krok a futures trh aktuálne nevidí žiadne zvyšovanie v tomto roku. Hlavná sadzba by preto mala zostať na rekordnom minime na 1.5% ešte nejakú tú dobu.

Medzi hlavné dôvody tohto kroku patria napr. vysoké zadlženie domácností, ktoré nevládzu splácať svoje dlhy, pričom na druhej strane vidíme v Austrálii rekordné ceny nehnuteľností. K problémom krajiny môžeme priradiť aj stagnujúce mzdy a ekonomiku, ktorá nie je ešte v plnej zamestnanosti.

RBA tak preto bude opatrná pri normalizácii monetárnej politiky, možno ešte viac ako ECB. Preto bude aj prípadné zvyšovanie sadzieb len veľmi pomalé. Tento týždeň budú v Austrálii zverejnené dôležité dáta, ktoré by mohli poskytnúť dokonalejší obraz o prvom kvartáli. Uvidíme napr. zisky spoločností, bežný účet platobnej bilancie, stavebné povolenia a maloobchodné tržby. Trh sa bude sústrediť aj na HDP za posledný kvartál 2017. Čerešničkou na torte bude zasadnutie RBA a rozhodnutie o monetárnej politike, kde sa však neočakávajú žiadne zmeny.

Investori začali zmenšovať stávky na rast sadzieb po januárových dátach inflácie, ktorá sa dlhodobo pohybuje pod cieľom RBA. K tomu sme videli aj prejavy niektorých guvernérov z centrálnej banky a obraz je jasný – RBA sa s utesňovaním monetárnej politiky rozhodne nebude ponáhľať. Guvernér Lowe navyše vyhlásil, že Austrália nemusela tak prudko znižovať sadzby a tlačiť peniaze, ako to urobili ostatné ekonomiky a preto nie je potreba tak rýchlo sadzby zvyšovať.

Negatívom pre RBA je aj silnejúci Austrálsky dolár, ktorý v posledných týždňoch výraznejšie posilnil, hlavne voči zelenej bankovke. Bolo to spôsobené hlavne slabosťou Amerického dolára, ktorý oslaboval po celom devízovom trhu kvôli obavám o Trumpovu budúcu politiku. Deficit v USA prudko rastie a navyše Trump očividne chce vyvolať aj obchodné vojny. Zároveň sme videli aj rast komodít, ktoré taktiež podporili Austrálsky dolár.

Ak však zostane RBA neaktívna po dlhšiu dobu a Fed bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, mohli by sme vidieť znova záujem o nákupy zelenej bankovky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.