USDCAD: Loonie oslabuje pred zasadnutím BoC

18 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Kanadský dolár sa obchodoval v strate v stredu ráno a USDCAD sa pohyboval okolo úrovne 1.2580 počas Londýnskej seansy. Volatilita by mohla byť väčšia počas dňa vzhľadom na dôležité udalosti.

Investori sa dnes budú sústrediť na zasadnutie Bank of Canada. Centrálna banka by mala ponechať monetárnu politiku nezmenenú a hlavná úroková sadzba zostane na 1.25%. Pred šiestimi týždňami BoC vyjadrila obavy ohľadom slabého rastu miezd a prílišného dlhu domácností. Odvtedy sa však situácia zlepšila a ropa vzrástla na trojročné maximá, maloobchodné tržby zrýchlili, miera nezamestnanosti poklesla a tvorba pracovných miest sa taktiež zlepšila. Aktivita v realitnom sektore sa pohla smerom nahor, inflácia narástla a výrobná aktivita expandovala rýchlym tempom.

Preto by Bank of Canada mohla znieť dnes jastrabo a naznačiť rýchlejšie utesňovanie monetárnej politiky, teda rýchlejší rast úrokových sadzieb. Ropa pokračuje v raste aj počas stredy, čo by tiež mohlo podporiť Kanadský dolár.

USDCAD pár sa blíži k 200 dňovému kĺzavému priemeru, ktorý je okolo úrovne 1.2620. Existuje šanca, že pár tento level otestuje po zasadnutí BoC. Pokiaľ je však pod ním, krátkodobý výhľad vyzerá byť klesajúci.

Na druhej strane, support sa nachádza okolo swingových miním pri 1.2530 a ak nebude udržaný, mohol by nastať ďalší pokles smerom k 1.25. Ako už bolo spomínané, výhľad pre Kanadský dolár vyzerá byť rastový, vzhľadom na dobrú fundamentálnu, aj technickú situáciu. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.