USDJPY: Dolár stabilný, čaká na Powellov prejav

27 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Zelená bankovka sa obchodovala bez výraznejšej zmeny v utorok ráno a USDJPY pár sa pohyboval okolo úrovne 107, s nulovým intradenným prírastkom.

Neskôr počas Americkej seansy budú zverejnené objednávky tovarov dlhodobej spotreby, ktoré by mali prudko prepadnúť na -2.4% z 2.8% naposledy. Jadrový indikátor by mal spomaliť z 0.7% na 0.4%. Tieto dáta by mohli byť negatívne pre Americký dolár.

Hlavnú pozornosť ale bude pútať prvé vystúpenie nového šéfa Fedu Jerome Powella pred médiami. Rozprávať bude na pravidelnej polročnej konferencii o monetárnej politike pred finančnou komisiou vo Washingtone. Jeho slová môžu na trhoch spôsobiť veľkú volatilitu, obzvlášť ak by Powell znel jastrabo a naznačil by rýchlejšie zvyšovanie sadzieb, ako pôvodne trh predpokladal. Ak by sa tak stalo, americké dlhopisy by mohli byť zasiahnuté najviac a dostať sa pod predajný tlak, pričom pravdepodobne by nasledovali smerom nadol aj akcie. Americký dolár zatiaľ nedokázal posilniť od začiatku zvyšovania sadzieb a preto by dopad mohol byť neutrálny.

USDJPY pár sa aktuálne nachádza pred niekoľkými dôležitými rezistenciami minulých miním a maxím: 107.30, následne 107.80/108 a potom silná predajná zóna pri 108.50. Pokiaľ je dolár pod ňou, strednodobý výhľad vyzerá byť klesajúci.

Býky sa budú snažiť obrániť krátkodobú trendovku pri 106.60 a pokiaľ sa im to nepodarí, môžeme vidieť prepad až k cyklickým minimám na 105.50. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.