Uvidíme ďalší prepad na akciách Tesly?

03 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Tesla Inc. zažila strmý pád počas posledného mesiaca. Tento pokles bol dlhodobo očakávaný skôr z dlhodobého hľadiska, no spúšťajúcim faktorom bolo vyhlásenie výsledkov vo februári 2018.

Tesla sa dlhodobo spolieha na dôveru svojich investorov, ktorí veria v potenciál Tesly najmä v budúcnosti. Firma ale zatiaľ nedisponuje dobrými štatistikami a výkazmi z účtovníctva a nespĺňa svoje sľuby včas, čo môže znamenať stratu dôvery investorov.

Od druhého kvartálu 2013 sa Tesla dokázala dostať do zisku len raz a to za 3. kvartál 2016 (9/2016). Tento fundament plus využitie svojej značky a vývoj v oblasti elektromobilov odštartoval svoju dráhu z ceny cca 180 USD za akciu až na vrchol cca 390 USD za akciu.

Momentálna situácia pri tejto akcii nie je pozitívna a to v dôsledku stále zhoršujúcich sa výsledkov (Earnings per share) za posledné obdobia. Za posledný kvartál 2017 boli vyhlásené výsledky v 1Q 2018 a tiež vôbec nepotešili. Zisk za akciu za toto obdobie je -4.01 USD na akciu (teda strata), čo vyvolalo veľké pochybnosti investorov. Tesne po tomto vyhlásení sa cena dokázala vyšplhať na 348.60 USD a následne klesla o viac ako 15% teda na dôležitú úroveň 294 USD za akciu, no aj to len krátkodobo.

Na tejto úrovni sa vytvoril dôležitý support od ktorého sa cena odrazila až na úroveň 360 USD za akciu. Od tohto obdobia Tesla stále klesá a dôvodov môže byť viacej. Všetko nasvedčuje tomu, že Tesla môže mať finančné problémy. Pred rokom Tesla vydala dlhopisy s kupónom 7,7% a veľa investorov tento krok považuje za nevhodný. Tieto dlhopisy sa radia do kategórie „rizikových“  tzv. junk dlhopisy. Navyše, sentiment investorov je v poslednej dobe negatívny voči akciám.

Čo sa týka techniky, cena sa v pondelok (2.4. 2018) odrazila od 200 dňového kĺzavého priemeru, kde sa takisto nachádzal support na cene 244 USD. Nachádzame sa na hranici trendovej línie. Nasledujúce dni sa môže táto úroveň otestovať. Pokiaľ sa cena dostane pod 200 -dňový kĺzavý priemer a takisto prekoná tento support trendovej linky, je dosť možné, že na trhu preberú štafetu medvede a cena by mohla ísť ešte nižšie.

Podobná situácia sa stala už dva krát, no tento technický nástroj (200 dňový priemer) slúžil ako silný support a cena sa odrazila smerom nahor. To isté sa môže, ale aj nemusí stať aj teraz. Pokiaľ to Tesla zvládne najbližšia silnejšia rezistencia je na hodnote 265USD za akciu a pokiaľ by ju prerazila ďalšie silné rezistencie sú na úrovniach 290-293 USD.

Tesla graf

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.