V EU začínajú chýbať kupci dlhopisov, bondy sú príliš lacné a rizikové

21 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Európska centrálna banka by napriek svojim sľubom mohla byť ešte naozaj ďaleko od začiatku redukcie svojej súvahy, čo už začína spôsobiť nervozitu u veľkých investorov. Aktuálne je plán taký, že ECB tento rok ukončí nákupy dlhopisov v programe QE a niekedy koncom roka 2019 by sme mohli vidieť zvyšovanie sadzieb v euro zóne. Za predpokladu, že sa nič negatívne neudeje. Otázne ale je, kedy Európska centrálna banka začne predávať nakúpené dlhopisy zo svojej súvahy. Tá aktuálne dosiahla až 4,500 miliárd EUR a je najväčšia zo všetkých veľkých centrálnych bánk.

Fínsky najväčší dôchodkový fond už napríklad vyhlásil, že dlhopisov, ktoré má ECB na knihách a mala by ich začať predávať sa neplánuje ani len dotknúť. Exit z uvoľnenej monetárnej politiky v euro zóne by mohol mať na finančné trhy, hlavne dlhopisy, veľmi volatilné následky. Len mierny náznak rýchlejšieho zvyšovania sadzieb v USA kvôli väčšej inflácii mal za následok rast výnosov na dlhopisoch, čo spôsobilo februárový výpredaj.

Otázkou zostáva, kto by chcel teraz kupovať dlhopisy za nulové sadzby, pokiaľ ich bude ECB v obrovskom objeme následne predávať? Na nárast záujmu by museli výnosy na bondoch výraznejšie vzrásť, čo už je samozrejme neprijateľné pre väčšinu európskych krajín, ktoré sú prudko zadlžené.

ECB ešte bude nakupovať dlhopisy cca 6 mesiacov, ale už teraz vidíme rast ich výnosov, kvôli silnej ekonomickej aktivite v euro zóne a zvýšeným inflačným očakávaniam. Pre reálny záujem trhu ale bude potrebný ešte vyšší výnos, ako súčasne vidíme pri dlhopisoch.

Kapitál však vo veľkom prúdi do euro zóny a to stále podporuje rast akcií, ako aj silu eura. Dlhopisy až tak zaujímavé nie sú ani z makroekonomického hľadiska: Inflácia by mala začať rásť, ekonomiky sú silné, ECB by mala ukončiť QE a zvyšovať sadzby.

Dlhopisový trh teda aktuálne nepredstavuje príliš lákavé investičné príležitosti a preto by sa mohli investori stále radšej rozhliadať po akciách, ktoré nie sú tak drahé, ako napr. v Amerike.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.