V hľadáčiku investorov sú aj kuriérske spoločnosti

26 / 01 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Súčasná pandémia ovplyvnila a zmenila bežný život v rôznych ohľadoch. Nákupné správanie nevynímajúc. Ľudia sa aj s ohľadom na reštrikcie spojené so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 a obmedzenia prevádzok kamenných obchodov sústreďujú na nákupy prostredníctvom e-shopov a obchodníci sa snažia  nakupujúcich motivovať cez benefity v podobe darčekov alebo dopravy zadarmo. Kuriéri tak majú plné ruky práce s doručovaním objednávok a akcie doručovateľských spoločností smerujú hore. 

Objem nákupov cez online prostredie v posledných rokoch stále rástol. Ale pandémia ešte urýchlila posun od kamenných obchodov smerom k digitálnemu prostrediu. Z čoho ťažia najmä doručovatelia zásielok, ktorí nepochybne zažili najväčší nápor hlavne tesne pred Vianocami. 

Akcie americkej nadnárodnej spoločnosti United Parcel Service (UPS) vzrástli za posledný rok o 36 percent a pred spustením pondelkového obchodného dňa sa nachádzali na hodnote 159  USD za akciu, čo sú najvyššie hodnoty v histórii obchodovania spoločnosti. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa vyšplhala na 137 miliárd USD. Pre porovnanie – ešte pred rokom to bolo podľa údajov z Macrotrends.net okolo 101 miliárd USD.

Graf: Vývoj hodnoty akcií spoločnosti UPS za posledný rok. (Zdroj: Investing.com)

Akcie konkurenčnej FedEX Corporation vzrástli za rovnaké obdobie ešte viac, a to o 71 percent a pred spustením pondelkového obchodovania sa ich cena pohybovala 254 USD za akciu. Trhová kapitalizácia spoločnosti dosiahla 67 miliárd USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo len 40 miliárd USD.

Historicky najvyššiu hodnotu dosiahli akcie spoločnosti ešte na začiatku novembra 2020, keď sa ich cena vyšplhala tesne pod hodnotu 287 USD za akciu. 

V poslednom období zaznamenala hodnota firmy na burze miernu korekciu spojenú s informáciou, že plánuje zrušiť 5500 až 6300 pracovných miest v Európe v dôsledku dokončenia sieťovej integrácie TNT Express. Znižovanie počtu pracovníkov sa dotkne najmä operačných tímov a funkcií back-office. Firma očakáva po tomto kroku ročné úspory medzi 275 miliónmi a 350 miliónmi USD, vrátane fiškálneho roka 2024. 

Graf: Vývoj hodnoty spoločnosti FedEx za posledný rok (Zdroj: Investing.com)

Z Európskych spoločností sa darilo najviac nemeckej logistickej spoločnosti Deutsche Post DHL Group, ktorú klienti po celom kontinente poznajú najmä prostredníctvom jej divízie DHL Express. Akcie spoločnosti za posledný rok vzrástli o 33 percent a pred začiatkom obchodného týždňa sa pohybovali na úrovni okolo 43 EUR (52 USD). Trhová kapitalizácia spoločnosti dosiahla 53,5 miliardy EUR (64,5 miliardy USD), kým ešte pred rokom to bolo 45 miliárd USD. 

Graf: Vývoj hodnoty akcií Deutsche Post DHL za posledný rok. (Zdroj: Google Finance)

Keďže obmedzenia spojené s prevádzkou kamenných obchodov v dôsledku rýchleho rastu počtu nakazených osôb zrejme v najbližších týždňoch len tak neustúpia, ľudia by sa ja naďalej mali sústreďovať na nákupy prostredníctvom svojich počítačov, tabletov alebo smartfónov priamo z pohodlia svojho domova. Aj s ohľadom na novoročné výpredaje by tak mal byť výhľad akcií kuriérskych spoločností  naďalej priaznivý. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.