Veľkí hráči začínajú redukovať pozície na akciách

29 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Veľkí inštitucionálni investori začali znižovať expozíciu voči globálnym akciám na štvormesačné minimum a držba konkrétne amerických akcií sa dostala v týchto firmách na dvojročné minimum. Môžu za to hlavne očakávania obchodných vojen medzi USA a Čínou a prudký výpredaj technologických firiem.

Agentúra Reuters robí pravidelný mesačný prieskum medzi wealth manažérmi v EU, USA a Británii. Ten sa konal presne počas druhej polovice marca, keď sa na trhu objavili obavy ohľadom spomínanej obchodnej vojny a Trump navyše zaviedol clá na oceľ, hliník a iné importované produkty z Číny. Tieto kroky poslali akcie strmo nadol a globálny akciový index prepadol na šesť týždňové minimá.

Prieskum Reuters odhalil, že manažéri fondov znížili alokáciu do globálnych akcií o 1% na 48%, čo je najmenej od novembra. Na druhej strane navýšili alokáciu do dlhopisov o 2.3% na 39.3%. v USA bola znížená alokácia do akcií na 38%, čo predstavuje najnižšiu úroveň od apríla 2016.

Americké akcie zatvoria tento mesiac v strate cca 4%, hlavne kvôli výpredaju technologických akcií. Za posledné dni zažili obrovské straty Facebook, Amazon, Nvidia, ale napríklad aj Tesla.

Manažéri sa vyjadrovali aj k otázke Amerického dolára. Až 62% si myslí, že pokiaľ by došlo k obchodnej vojne, Americký dolár by oslabil. Zelená bankovka dokázala vymazať časť strát z tohto týždňa, no stále zostáva blízko päť týždňových miním.

Výhľad pre Americký dolár je ale skomplikovaný Fedom, ktorý pokračuje vo zvyšovaní sadzieb. Tento rok by sme mali vidieť ešte dve zvyšovania, pričom v roku 2019 sa zatiaľ očakávajú ďalšie tri. Fed ale môže jastrabo prekvapiť a je dosť pravdepodobné, že tento rok pridá ešte jedno zvyšovanie. Rast krátkych výnosov pokračuje a takýmto tempom sa za niekoľko mesiacov môžu dostať krátkodobé sadzby nad strednodobé a dlhodobé. To z historického hľadiska vždy spôsobilo recesiu v USA a viedlo k poklesu na akciovom trhu.

Súčasná ekonomická expanzia je druhá najdlhšia v histórii a preto je pravdepodobné, že sa pomaly blížime ku jej koncu. Vyššie úrokové sadzby priškrtia rast a preto bude aj investovanie na akciovom trhu v najbližších týždňoch opatrné.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.