Vistra: Spoločnosť s potenciálom zeleného rastu

07 / 04 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Vistra je holdingová spoločnosť, ktorej dcérske firmy sa zaoberajú integrovaným maloobchodom a výrobou elektrickej energie, hlavne na trhoch v USA. Po vzniku pandémie sa dopyt po elektrine najskôr prudko prepadol, no v novembri 2020 sa vrátil na úroveň pred krízou.

Prechod na zelené energie

Spoločnosť bola uvedená na burzu v roku 2017. V tomto čase generovala väčšinou energie z uhlia a plynu, no následne ohlásila nový 30-ročný plán prechodu na výrobu obnoviteľných zdrojov energie s úmyslom rozširovať retailovú vetvu. Postupne uzatvorila niekoľko uhoľných elektrární a zvyšok uhoľného portfólia na stredozápade a niektoré staršie plynové elektrárne budú nasledovať do roku 2027. V súčasnosti má spoločnosť už relatívne veľké portfólio zelených a nízkoemisných aktív zemného plynu, pričom chce odísť z väčšiny svojich uhoľných elektrární a zvyšné chce transformovať na „zelenší“ podnik.

Spoločnosť momentálne zavádza zariadenia na kombinovaný cyklus zemného plynu. Jedná sa o veľmi efektívny systém s nižšími emisiami, než tradičné zariadenia s plynovými parnými turbínami. Zemný plyn je relatívne čisté fosílne palivo, ktoré sa v USA nachádza v hojnom množstve a bude poskytovať špičkovú kapacitu pre spoločnosť v budúcnosti. Čím ďalej, tým viac zásob zemného plynu nahradí uskladňovanie energie. Toto je dlhodobá stratégia, ktorú spoločnosť sleduje.

Priložený graf znázorňuje podiel výnosov spoločností z jednotlivých zdrojov v roku 2021 oproti výhľadu spoločnosti v roku 2030.

Výhody/nevýhody obnoviteľných zdrojov

Náklady na výstavbu zariadení na výrobu elektriny prevažne v slnečných, veterných a pobrežných regiónoch sú výrazne nízke. Obnoviteľné zdroje sú vynikajúce pre základnú kapacitu, ale menej pre maximálnu kapacitu. Ich  veľkou nevýhodou je, že si odberatelia nemôžu vybrať, kedy je napájanie pripojené. Jednou z výziev do budúcnosti je vyrovnávanie zaťaženia zariadenia- výber medzi odoberaním a úsporou energie.

Veľké plány

Vistra v súčasnosti generuje 1,8 gigawattov energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú v prevádzke alebo vo fáze vývoja. Plán spoločnosti je do roku 2030 prevádzkovať zariadenia na ďalších 5 gigawattov.

Najzaujímavejší je nový projekt najväčšej batérie na svete, ktorú dokončuje vo svojej továrni na zemný plyn v Moss Landing v Kalifornii. Batéria má potenciál generovať 300 megawattov, a ďalšie rozšírenie o 100 megawattov je naplánované v blízkej budúcnosti. Keď bude batéria v prevádzke, bude v USA predstavovať 35 – 40% kapacity lítiových batérií použiteľného rozsahu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.