Výrobný sektor po celom svete pokračuje v silnej expanzii

05 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Prieskumy manažérov vo výrobnom sektore v Európe a Ázii pokračujú v pozitívnom duchu, čo naznačuje možnosť pokračovania synchronizovaného globálneho rastu aj v nasledujúcom roku. Silný rast ekonomík, spolu s inými faktormi, poslal akciové trhy na nové historické maximá takmer po celom svete.

Minulý rok sme boli svedkami nečakaného rastu v euro zóne a ten by sa mal preklopiť aj do roku 2018 aj napriek očakávaniam koncu kvantitatívneho uvoľňovania. Tento program by mal oficiálne skončiť v septembri, aj keď existujú šance, že bude predĺžený, kvôli nízkej inflácii v Európskom bloku.

Prieskum nákupných manažérov PMI za mesiac január skončil na 59.6, čo bolo len mierne menej ako 60.6 dosiahnutých v decembri. Táto úroveň predstavovala 20 ročné maximá od kedy sa tieto manažérske prieskumy začali pripravovať.

Európska ekonomika stále šľape na plné obrátky a zatiaľ na obzore nie je nič, čo by ju mohlo ohroziť. Február tak tiež pravdepodobne bude silný mesiac pre európske továrne a nové objednávky rastú tak rýchlo, že firmy nestíhajú a budú nútené zvyšovať ceny.

Najslabším článkom v Európe ale zostáva Británia. PMI v sektore výroby spomalilo z 56.2 na 55.3 v mesiaci január, čo je najnižšia úroveň od júna a Britská ekonomika aj naďalej stráca momentum.
Podľa odhadov by Britská ekonomika mala rásť len polovičným tepom z výkonu Americkej ekonomiky a o jedno percento menej, než sa očakáva ekonomický rast v euro zóne. V Británii aj naďalej dominujú viaceré problémy, ako napr. vysoká inflácia, politická neistota, pesimizmus manažérov a riaditeľov veľkých firiem.
V Japonsku sme videli rast indexu PMI na štvorročné maximá a pozitívna nálada pokračuje aj tam. Japonský jen začína posilňovať, čo môže byť negatívne pre japonské akcie.
Darí sa aj Číne, aj napriek snahám o znižovanie dlhu vidíme relatívnu odolnosť výrobného sektora. Čínske akcie však už začali korekciu posledných ziskov. PMI skončilo za mesiac január na 51.5, čo bolo presne na decembrovej úrovni, avšak mierne nad odhadmi analytikov.

V najbližších dňoch uvidíme prieskumy manažérov zo sektora služieb a tieto by mali potvrdiť dobrú kondíciu svetovej ekonomiky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.