Vzdelávanie

Pákové obchodovanie je riskantné. Vyskúšajte náš školiaci program a zistite, ako fungujú rizikové nástroje.

Než začnete obchodovať, zoznámte sa s naším vzdelávacím programom, ktorým dlhodobo edukujeme klientov a trh. Obchodovanie s pákovými produktmi je rizikové a moderné derivátové inštrumenty sú zložité. Aby ste dobre porozumeli, ako kapitálový trh a jeho inštrumenty fungujú, sledujte opis ich princípov a konkrétne príklady. Zvláštnu pozornosť venujte finančným rizikám.

Trading v mobile: vysoké zisky a vysoké riziká

Mobile trading: high profits and high risks

Špekulácie cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Speculations over mobile phone – high profits and high risks

Komodity cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Commodities over mobile phone – high profits and high risks

Kontaktujte nás