Globalni davek bo verjetno razjezil virtualne velikane

03 / 08 / 2021
Trgovanje je tvegano, ogrožena je lahko vaša celotna naložba

V poletnem mesecu juliju je bilo pomembno glasovanje in odobritev globalnega minimalnega davka za multinacionalke. Strinjalo se je 132 držav OECD. Dokument govori o sprejetju dveh stebrov, ki sta potrebna za spremembo davčne arhitekture zaradi vse večje digitalizacije. Novi sistem odvajanja, imenovan “globalni minimalni davek”, naj bi začel delovati leta 2023.

Internetni velikani, kot so Amazon, Google in druga podjetja, lahko trenutno plačujejo davke v državi, kjer imajo sedež, in ne tam, kjer ustvarjajo dobiček. Številne države tako izgubljajo znatne prihodke v svoje blagajne. Po podatkih OECD so številke visoke. Multinacionalna podjetja so z izkoriščanjem “razlik in nedoslednosti med davčnimi sistemi držav” države vsako leto prikrajšala za od 100 do 240 milijard dolarjev.

Amazonova uspešnost v zadnjih petih letih. (Vir: Investing.com)

Po uveljavitvi sporazuma bodo velika ameriška podjetja plačevala nižje davke ameriški vladi in višje davke čezmorskim vladam, medtem ko bodo prihodki podjetij v tujini obdavčeni višje. Minimalni globalni davek je kot rešitev vključen v drugi steber uradnega dokumenta. V skladu z dogovorom naj bi nova pravila veljala za podjetja, katerih prihodki presegajo 750 milijonov evrov.

Vpliv globalnega davka na trge

Prenos davčnih obveznosti v davčne oaze po uvedbi sporazuma ne bo tako enostaven. Zaradi izvajanja sporazuma bodo države začele tekmovati za podjetja, ki lahko zaradi prevzema velikih korporacij znižajo davek od dohodkov pravnih oseb. Vlagatelji bodo zato pozorno spremljali izvajanje uradnega dokumenta in objavo več podrobnosti, saj bo višji davek samodejno zmanjšal donose podjetij, vrednost delnic pa se lahko zmanjša.

Pravičnost ali zloraba sistema?

Globalni minimalni davek bo povzročil pritisk na države, ki imajo skupne stopnje nižje od prihodnjega globalnega minimuma, da povečajo svoje davčno breme. Takšne države so na primer Irska. Po besedah irskega finančnega ministra Paschala Donoha bi lahko novi davčni predlogi “stali” Irsko 20 % njenih davčnih prihodkov. Dejal je tudi, da bi podprl globalni sporazum, ki bi omogočil “pošteno in sprejemljivo davčno konkurenco” med državami.

“Mala gospodarstva” svojo konkurenčnost branijo s svojo sposobnostjo pred velikimi državami. Uporabljajo zelo nizka davčna plačila in z njimi želijo na svoje ozemlje privabiti velike digitalne akterje. Eno od teh številnih podjetij je tudi Apple, ki na Irskem že vrsto let plačuje efektivno stopnjo, nižjo od 1 %. Evropska komisija se je leta 2016 odločila, da bo podjetju to ugodnost odštela, Apple pa bi moral Irski vrniti 13 milijard evrov povratnih davkov, saj je tajni davčni sporazum opredeljen kot nezakonita državna pomoč. Vendar Komisija pri tem ni bila uspešna. Uradno odločitev je spremenilo sodišče EU.

Apple-ova uspešnost v zadnjih petih letih. (Vir: Investing.com)

Davčne oaze se ne strinjajo

Britansko ozemlje ne podpira uvedbe davka od dohodkov pravnih oseb. Po besedah finančnega direktorja Marka Kociancica iz skupine Everest Re Group s sedežem na Bermudih globalni minimalni davek ne bo vplival na njihovo poslovanje vsaj tri leta. Glavni razlog je, da vlada Bermudov, davčne oaze, ne podpira uvedbe minimalnega davka.

Disclaimer: The content of the Reports constitutes Marketing Communication and does not constitute Investment Advice or Investment Research or an offer for any transactions in financial instrument. The content of the Reports represents the view of our experts on a generic basis, and does not take into consideration individual readers personal circumstances, investment experience or current financial situation. In addition, the Reports have not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of Investment Research, and are not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of Investment Research. Readers using the Reports should consider the possibility of encountering substantial losses. The past performance is not a guarantee of future results. Therefore, Goldenburg Group Limited shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of its Reports.