Več o platformi TopTrader

Trgovanje je tvegano, ogrožena je lahko vaša celotna naložba

Kdo smo

TopTrader zagotavlja celovite investicijske storitve. Strankam zagotavljamo širok izbor instrumentov za trgovanje s CFD-ji na valutne pare, surovine, kotirajoče investicijske sklade (ETF-je), delnice in indekse, ter napredno in odlično izvrševanje poslov. Na platformi TopTrader ponujamo vsa napredna orodja in celovite storitve, ki jih potrebujejo stranke z različnimi trgovalnimi izkušnjami. Nenehno se prilagajamo najnovejšim tehnologijam in inovacijam, da bi strankam zagotovili najboljše možno trgovanje.
Naša glavna skrb je popolna varnost naših strank. TopTrader se zavezuje k zagotavljanju najvišje ravni zaščite sredstev svojih strank v skladu z direktivo MiFID II o trgih in finančnih instrumentih ter spoštovanju nadzornih ukrepov in predpisov ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySEC) z licenco CIF št. 242 / 14.

Kdo smo

Zakaj TopTrader

Komunicirajte z nami v svojem materinem jeziku. Ponujamo lokalne storitve in vedno smo pripravljeni odgovoriti. Mi skrbimo za vas, da lahko rastete z nami.
Osebna podpora po meri
Naši izkušeni sodelavci za podporo strankam so vam vedno na voljo.
Dnevne novice s finančnega trga
Strankam ponujamo najnovejše novice s finančnega trga za njihove vsakodnevne potrebe.
Varnost in zaščita
Ker smo licenciran in reguliran posrednik, je varnost strank naša glavna skrb. Zagotavljamo, da so sredstva in osebni podatki naših strank varni in zaščiteni.
Širok izbor razpoložljivih instrumentov
Strankam ponujamo širok izbor razpoložljivih instrumentov. Brez težav lahko trgujejo kjer koli in kadar koli!! Trgujte s CFD-ji na valutne pare, surovine, kotirajoče investicijske sklade (ETF-je), delnice in indekse.

Mednarodno obvestilo

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investicijske storitve:

 • Sprejem in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
 • Izvedba naročil v imenu strank
 • Upravljanje portfelja
 • Investicijsko svetovanje

Pomožne storitve:

 • Hramba in upravljanje finančnih instrumentov za račun strank, vključno s skrbništvom in z njimi povezanimi storitvami, kot so upravljanje z gotovino / zavarovanjem
 • Storitve deviznega poslovanja, kjer so ti povezani z zagotavljanjem investicijskih storitev
 • Investicijske raziskave in finančna analiza ali druge oblike splošnega priporočila v zvezi s transakcijami s finančnimi instrumenti

Finančni instrumenti:

 • Prenosljivi vrednostni papirji
 • Instrumenti denarnega trga
 • Enote v kolektivnih naložbenih podjemih
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na vrednostne papirje, valute, obrestne mere ali donose ali druge izvedene finančne instrumente, finančne indekse ali finančne ukrepe, ki se lahko poravnajo fizično ali v denarju
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki ga je treba poravnati v denarju ali se lahko poravnajo z gotovino po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi neplačila ali drugega dogodka prekinitve)
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki se lahko fizično poravnajo, če se trguje na organiziranem trgu in / ali MTF
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki se lahko fizično poravnajo in niso navedene drugače v točki 6 dela III in niso v komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju ali so med drugim poravnane in poravnane prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih klicev
 • Izvedeni instrumenti za prenos kreditnega tveganja
 • Finančne pogodbe za razlike
 • Možnosti, terminske pogodbe, zamenjave, pogodbe o terminski obrestni meri in vse druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremenljivke, tovorne tarife, emisijske kupone ali stopnje inflacije ali druge uradne gospodarske statistike, ki jih je treba poravnati v gotovini, ali pa se lahko poravnajo z gotovino po možnosti enega stranke (drugače kot zaradi neplačila ali drugega dogodka prenehanja), kakor tudi vsaka druga izvedena pogodba o sredstvih, pravicah, obveznostih, indeksih in ukrepih, ki v tem delu niso drugače navedeni, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov , ob upoštevanju, ali se med drugim trguje na organiziranem trgu ali MTF, se poravnavajo in poravnavajo prek priznanih klirinških hiš ali so predmet rednih pozivov za kritje.