Dokumenti

Trgovanje je tvegano, ogrožena je lahko vaša celotna naložba

Osebni račun

DOKUMENTI POTREBNI ZA REGISTRACIJO KLIENTA

Pred aktivacijo kateregakoli uporabniškega računa klienta nam je potrebno dostaviti dokumente v skladu s politiko podjetja za preverbo identitete in prebivališča naših klientov.

POI – AVTENTIFIKACIJA KLIENTA

Kopija enega izmed sledečih identifikacijskih dokumentov

 • Potni list – obe strani s fotografijo (dobra vidljivost MRZ linije)
 • Osebna izkaznica – obe strani (dobra vidljivost MRZ linije);
 • Vozniško dovoljenje – obe strani

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Datum poteka – dokument mora biti veljaven

*Naslov na ID ni nujno identičen naslovu, navedenem pri registraciji.

PREVERBA PREBIVALIŠČA KLIENTA

Preverba prebivališča je namenjena pridobitvi naslova, kjer klient običajno prebiva, ki pa ni nujno enak stalnemu prebivališču. Zaradi tega potrebujemo komunalni račun, npr. račun za elektriko, saj se predpostavlja, da klient živi tam, kjer plačuje stroške prebivanja.

Potrebujemo kopijo enega izmed naslednjih dokumentov:

 • Račun za javne usluge: elektrika, plin, voda, komunala;
 • Račun za internet
 • Račun za fiksni telefon
 • Izjava (bančnega računa ali kreditne krtice)
 • Najemna pogodba ali račun plačila najemnine
 • Državni certifikat o stalnem prebivališču (nekatere države)
 • Hipoteka
 • Uradni dopis (policija, veleposlaništvo, občina, davčni račun, potrdilo o socialnem zavarovanju)

Kopija mora vsebovati:

 • Polno ime in priimek
 • Naslov
 • Datum

NASLEDNJI DOKUMENTI NE BODO SPREJETI:

 • Zavarovanje (življensko, avtomobilsko itd)
 • Račun (mobitel, telefon)
 • Ročno pisani dokumenti

Ostali dokumenti

V primeru, da klient živi s družino in nima zmožnosti poslati potrdilo o prebivanju na svoje ime, bomo potrebovali naslednje dokumente članov njegove družine (mati, oče, soprog, soproga).

 • POI – AVTENTIFIKACIJA KLIENTA
 • PREVERBA PREBIVALIŠČA KLIENTA
 • Rojstni list klienta – v primeru posredovanja informacij očeta ali mame
 • Poročni certifikat – v primeru posredovanja informacij soproga ali soproge

Korporativni račun

V primeru, da klienta zanima možnost odprtja poslovnega računa za svoje podjetje, družbo ali drugo vrsto poslovnega subjekta, mora dokazati ali podati dokumente, ki kažejo na naslednja dejstva (en dokument lahko kaže več dejstev hkrati):

 • Matična številka podjetja
 • Firma in skrajšana firma podjetja (če se razlikuje od registriranega imena)
 • Sedež podjetja in sedež poslovalnice, če se ta razlikuje od sedeža podjetja
 • Direktorji in druge osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja
 • Odločitev podjetja o imenovanju predstavnika, ki je pooblaščen za dostop do računa
 • Odločitev podjetja, da opdre račun
 • Seznam upravičenih lastnikov podjetja, razen pri delniških družbah, katerih delnice kotirajo na borzi, ki jo regulirajo evropska pravila trga ali na drugem trgu, ki ima enakovredne zahteve po razkritju podatkov in transparentnosti
 • Seznam registriranih lastnikov, ki so pooblaščeni za zastopanje lastnikov podjetja

Kreditna kartica

Da bi se izognili prevaram v zvezi s kreditnim karticami zahtevamo od naših klientov kopijo kreditne kartice.

KOPIJA MORA VSEBOVATI:

 • Ime in priimek nosilca kartice
 • Prve 4 številke in zadnje 4 številke kreditne kartice
 • Datum poteka (še vedno veljavna)
 • Podpis nosilca (zatemnite CSV kodo)

Od tistih klientov, kateri imajo večjo aktivnost na svoji kreditni kartici oziroma računu, bomo zahtevali, da pošljejo DOD (izjavo o depozitu).